Rökningen samvarierar med sjukdomar som kol, diabetes och kärlsjukdomar. Vid operationer försämras läkningen och strålbehandling vid cancer får sämre effekt. Ofta krävs det ett rökuppehåll i sex veckor inför en operation.

– Vi jobbar med att stärka motivationen att sluta och stöder de som har slutat och oroas över koncentrations- och sömnproblem, skakningar och humörsvängningar, berättar Ann Post, driftsansvarig på Sluta Röka -linjen som årligen tar emot cirka 7000 samtal.

 

Många fallgropar finns

 

cigarett som fimpasDet gäller att vara vaksam det första året, några fallgropar är semestern, nyårsafton och fester.

– Det är bra om man har en plan för hur man ska agera i dessa situationer som är frestande. Vi stöttar också med att ringa upp och det går att chatta med oss på vår hemsida.

Med stöd av tobaksavvänjare lyckas 40 procent med att vara rökfria efter ett år. Resterande återfaller, men ju fler gånger man försökt desto större chans har man ändå att lyckas.

– Det är aldrig för sent att sluta röka.

Foto: Mostphotos