Det som till en början startade med nio olika verksamheter på lokal nivå har växt till att bli en riksomfattande organisation med centralt styre som även verkar på politisk nivå.

– Vi verkar på alla nivåer och har sedan starten en agenda som innebär att vi stödjer lokala föreningar, bevakar olika intressen och strävar efter att uppnå en jämlik vård oavsett vart i landet man bor.

Hon konstaterar att astma- och allergivården idag bygger på egenvård till stor del, men efterlyser resurser och verktyg för att den enskilde individen ska kunna ta hand om sig själv i den utsträckningen som krävs.

Negligerad folksjukdomkvinna

Trots att astma och allergi hör till en av vår tids största folksjukdomar som omfattar 20-25 procent av den vuxna befolkningen och 30 procent av barnen får den enligt Maritha Sedvallson förvånansvärt lite uppmärksamhet och stöd. Hon menar vidare att det behövs ett större nationellt ansvar av allergisjukdomar och att det kräver statlig styrning.

– Många lever med sina allergier hela livet då de är kroniska. Ekonomiskt skulle samhället tjäna på att arbeta förebyggande för att hjälpa dem med astma och allergier. För att inte tala om hur mycket personligt lidande man skulle spara vilket inte har någon som helst prispall.

Allergier ökar och om några år räknar man med att 50 procent av befolkningen kommer att ha någon form av allergisk sjukdom.

– Vi behöver korrekta diagnoser samt ordentliga och adekvata handlingsplaner som inkluderar uppföljningar. Det måste också finnas konsulenter i landet som kan hjälpa till i vardagslivet. Idag är kunskapen inom primärvården inte tillräcklig. Det händer att våra medlemmar är mer pålästa än läkarna och så ska det definitivt inte vara.

Arbeta medvetet och förebyggande

Pälsdjur, nötter, starka parfymer och dofter är exempel på faktorer som gör att en person med allergier eller överkänslighet mot dofter och parfymer kan uteslutas ur vissa sammanhang och inte kan vistas i vissa gemensamma utrymmen. 

– För den som inte är allergisk är det svårt att förstå vilka effekter det får för en person med allergi och ibland möts våra medlemmar av irritation och missuppfattningen att allt blir ok bara man tar sin medicin, men så fungerar det inte. Vi behöver förståelse men också politisk handlingskraft, avslutar Maritha Sedvallson.