Inom området inflammatorisk tarmsjukdom jobbar man nu med förbättringsnätverk för att nyttja dem i större utsträckning.

En av de drivande inom dessa nätverk är Martin Rejler, överläkare och VINNVÅRD fellow vid Jönköping Academy, som bland annat i sin avhandling har visat vinsterna med att bygga vården mer på insamlade data.

– Nätverken bygger på en aktivare analys av de data som samlas in och inkluderar patienter, anhöriga, forskare och vårdpersonal. Vi kan se att antalet ”vanliga dagar”, då patienten lever som alla andra, ökat betydligt och att patienterna kan delta mer aktivt i sin egen vård.

 

USA en föregångare

Inspirationen kommer från USA där de utvecklat sätt att aktivt använda kvalitetsregister som bygger på insamlade data, både från patienterna själva och från olika prover.

– Har man tillgång till data redan under samtalet mellan patienten och läkaren så blir samtalet mer konstruktivt och man går framåt snabbare än om informationen kommer först i efterhand i samband med frågor och tester tagna vid läkarbesöket. Det blir även ett betydligt mer jämställt samarbete mellan patient och läkare, där de tillsammans som partners utformar bästa möjliga vård för patienten.

 

All data visas i en graf

I de kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverken görs data synlig för alla inblandade, bland annat i en graf som tas fram för varje enskild patient och som visar exempelvis på årsbasis patientens intag av olika läkemedel, upplevd hälsa och vad olika prover visat.

– Med en så direkt överskådlig bild förbättras den dagliga vården mycket. Tillsammans jobbar vi i nätverken mot fastställda mål och gör varandra mer framgångsrika.

 

Insamlingen av data blir digital

Fram till i augusti i år har insamlandet av patientens upplevda hälsa gjorts via ett pappersformulär som patienten fått fylla i och skicka in. Men från och med september kommer detta kunna göras digitalt via 1177-appen.

– Vi är övertygade om att det digitala förfarandet direkt kommer ge en stor nytta då det blir mycket enklare att svara på frågorna och vi får tillgång till mer information, avslutar Martin Rejler.