Sammantaget visar siffrorna på en alltför låg fysisk aktivitet samtidigt som intaget av ohälsosam mat ökar. Bara 22 procent av flickorna når WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet, bland pojkarna når 44 procent rekommendationerna. Siffrorna är dystrast för flickor på gymnasiet där bara 14 procent når rekommendationerna.

Människor och framförallt barn och ungdomar behöver röra på sig mer och äta hälsosammare.

- Människor och framförallt barn och ungdomar behöver röra på sig mer och äta hälsosammare. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och idag är det bara 1 av 8 trettonåringar i Sverige som uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet (60 minuter per dag), berättar Carolina Klüft, projektledare på Generation Pep .

Generation Pep, GEN-PEP, är ett initiativ som startades av Kronprinsessparet 2016 för att uppmärksamma den negativa trenden i barns fysiska aktivitet och en allt sämre kost. Det är en icke-vinstdrivande organisation som vill bidra genom att sprida kunskap om och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Bakom initiativet står även ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Det är sedan länge känt att våra allt sämre levnadsvanor bäddar för både fysisk och psykisk sjukdom med mycket lidande i livet och även för tidig död.

- Det är sedan länge känt att våra allt sämre levnadsvanor bäddar för både fysisk och psykisk sjukdom med mycket lidande i livet och även för tidig död. Särskilt när det kommer till våra barn är den här utvecklingen oroande, konstaterar Carolina Klüft.

I det arbetet gäller det att hitta nya infallsvinklar för att hjälpa ungdomarna att hitta lusten till, och förstå nyttan med, fysisk aktivitet. Det gäller att börja i det lilla och inte börja tjata om att ungdomarna ska börja träna en idrott på en gång. För det dataintresserade barnet kan det till att börja med räcka med att resa sig upp från stolen för fem minuters aktivitet.

Forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet visar i en studie att skolelever höjde sina skolresultat då de fick mer idrott på schemat. Dubbelt så många 5:e klassare nådde de nationella målen i svenska, engelska och matematik när skolidrotten utökades med två lektioner/ vecka.

Inspirera till rörelse

Vill man som förälder hjälpa sina barn till mer fysisk aktivitet så måste man börja med sig själv, för barn gör inte som man säger utan som man gör. Så genom att själv röra mycket på sig och visa att man mår bra av det så inspireras barnen att göra likadant. Det kan vara så enkla saker som att lämna bilen hemma lite oftare och gå med barnen dit man ska, till skolan eller matbutiken etc.

Vi vet att man kan göra stor skillnad med relativt små insatser – genom vardagsrörelse och en balanserad kost.

- Vi vet att man kan göra stor skillnad med relativt små insatser – genom vardagsrörelse och en balanserad kost. Att ta en kortare promenad, välja en frukt eller grönsak istället för sötsak, att undvika att sitta ner i för långa sammanhängande perioder och att ta små rörelsepauser. Genom Generation Pep vill vi hjälpa till att få in den här typen av goda vanor i barn och ungdomars vardag, säger Carolina Klüft.

Man måste sänka trösklarna och möta barnen på deras villkor. Ett bra exempel är Pokemon Go som på ett nytt och annorlunda sätt visade att det absolut går att inspirera folk att röra mer på sig.

- Så det går att ändra på, men vi behöver göra det tillsammans. Alla aktörer i samhället kan bidra – näringsliv, skolor, privatpersoner, föreningar, forskningsinstitut etc., fortsätter Carolina Klüft.

Hinder att undanröja

För att eleverna ska kunna utnyttja det fåtal idrottslektionerna på schemat till fullo så måste man också möta den oro och olust som många ungdomar har när det gäller saker som att duscha tillsammans. Det kan innebära att de undviker att anstränga sig under idrottslektionen för att inte bli svettiga så de behöver duscha.

Inom idrottsrörelsen finns också en del att göra som att inte börja fokusera för tidigt på tävlingsmomenten utan låta alla som vill vara med få vara med. Dessutom finns mycket att göra för att öka jämställdheten då merparten av de ekonomiska medlen inom idrotten inte gagnar flickor.

Kosten en socioekonomisk fråga

75 procent av svenska barn äter mindre än det WHO rekommenderar för intag av frukt och grönt. Samtidigt utgörs barnens näringsintag till 22 procent av olika sockerarter vilket ligger högt över det rekommenderade intaget från WHO på max 10 procent. Barns matvanor är också starkt beroende av socioekonomiska aspekter. En undersökning från Nordiska Ministerrådet visar att bland barn med föräldrar med kort utbildning har andelen som äter ohälsosamt fördubblats sedan 2011, från 12 till 24 procent. Bland barn med föräldrar med hög utbildning är det färre som äter ohälsosamt, från 14 till 10 procent.