Detta är det största problemet med probiotika idag, menar Victoria Rotter Sopsakis, PhD och VD för ProBion Innovation.

I sin forskning använder ProBion Innovation en unik tablett där bakterierna förvaras i mikro-porer, skyddade från aggressiva gallsafter och ogynnsamma förhållanden i magsäcken. Det skyddande höljet löses långsamt upp när tabletten vandrar genom magen och bakterierna släpps ut där de gör nytta. “Hållbarheten av bakterierna i ProBion-tabletten är 10 gånger högre än andra probiotiska produkter”, säger Lennart Cedgård, läkare och uppfinnaren av den unika tablettmatrixen.

 

Ökning av goda bakterier

 

Katarina Ejeskär är professor på Högskolan i Skövde och forskningschef på ProBion Innovation:

Vår forskning spänner över många sjukdomsområden, inklusive tjocktarmscancer.

“Vår forskning spänner över många sjukdomsområden, inklusive tjocktarmscancer. En studie gjord på Sahlgrenska Akademin visade nyligen att behandling av cancerpatienter med ProBion resulterade i en ökning av de goda bakterierna samtidigt som bakterier som är kopplade till tjocktarmscancer minskade*.  Patienternas tarmflora ändrades därmed så att den liknade tarmfloran hos en frisk person”.

“Vad detta betyder vet vi ännu inte, men vår hypotes är att probiotika kan ändra miljön i tarmen så att man främjar normala och friska celler och samtidigt motverkar onormal celltillväxt”, säger Yvonne Wettergren, docent och projektledare för studien.

 

Stor potential

 

Victoria Rotter Sopasakis ser mycket positivt på forskningsresultaten. “ProBion utgör en ny generation av probiotika med en stor potential att minska behandlingstider och sjukvårdskostnader för sjukdomar som är kopplade till en dysfunktionell tarmflora, men framför allt en förbättrad hälsa och ökad livskvalité hos personer som lider av tarmrelaterade sjukdomar”, avslutar hon.