Med symptom som buksmärta, uppkördhet och oregelbunden tarmfunktion är IBS en sjukdom som ställer till det i vardagen för många svenskar. Diagnosen IBS är heller inte helt okomplicerad. Patienter med IBS kan ha olika bakomliggande faktorer vilket gör att sjukdomen kan upplevas som diffus. Det finns idag inget prov som kan bevisa IBS utan diagnosen baseras på symtom. Diagnosen är också dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män.

 

Orsaken är okänd

 

Orsaken till IBS okänd, även om det finns vissa faktorer som kan öka risken att utveckla sjukdomen. Bland annat har forskning på senare tid visat att IBS kan bero på störningar i kommunikationen mellan bakterier, tarmen och nervsystemet.

Läkemedel, diet eller psykologisk behandling kan lindra symptomen

Med så stor osäkerhet finns det heller ännu inget botemedel – men läkemedel, diet eller psykologisk behandling kan lindra symptomen. Mer forskning runt IBS krävs – dels för att hitta orsakerna bakom, dels för att i slutändan också nå fram till effektivare behandlingar.