När man drabbats av långvarig förstoppning är det viktigt att leta efter orsaken bakom problemet. Det kan till exempel vara livstilsrelaterat, ha med andra sjukdomar eller mediciner att göra eller handla om att du inte sitter rätt på toaletten.

– För många människor är det här ett stort problem. De har besvär med magen men vet inte riktigt vad det är och hur de ska söka hjälp. Många försöker också kurera sig själva utan resultat. Har man problem med kronisk förstoppning rekommenderar jag starkt att man söker ordentlig vård, säger Gerd Johnsen.

Fibrer och vätska

En av myterna runt förstoppning handlar om fibrer som många tror kan leda till problemet. Det finns det inget stöd i forskningen för, menar Gerd Johnsen.

– Fibrer är avföringsproducerande och om du har dålig tarmrörelse så kan fiberrik kost förvärra en redan existerande förstoppning men det leder inte till förstoppning i sig, säger hon.

Fiberrik kost förvärrar en redan existerande förstoppning

En seglivad huskur mot förstoppning är ökat vätskeintag. Vissa sjukhus lägger in patienter med kronisk förstoppning och ger dem tre liter vätska om dygnet trots att det inte finns någon evidens för att det är en effektiv behandling.

– År 2006 gick fyra av världens främsta läkare inom området igenom hela litteraturen och fann inga belägg för att man kan behandla kronisk förstoppning med ökat vätskeintag. Möjligen kan det hjälpa en aning om patienten är svårt uttorkad, berättar Gerd Johnsen.

Laxermedel bra behandling

Det är vanligt att man tror att laxermedel som används vid behandling av förstoppning kan skada tjocktarmen, bland annat genom att den blir långsammare och efter ett tag beroende av medlet. Enligt Gerd Johnsen finns det inga belägg för det heller. Hon menar att laxermedel kan vara skadligt om man missbrukar det, men annars är det en bra behandling mot kronisk förstoppning. Enda problemet är att det det sätts in i för liten utsträckning.

Bra behandling mot kronisk förstoppning

– Om du har problem med hjärtat så får du direkt medicin för att stimulera hjärtat. Men om det är tjocktarmen som ger dig bekymmer, så säger sjukvården ofta att det räcker med att dricka mycket och äta ordentligt med fibrer, i stället för att sätta in laxermedel. Det är som om man skulle säga åt hjärtpatienter att sluta äta fett, fimpa cigaretterna och börja gå långpromenader.

Tillfälliga problem

Samtidigt som laxermedel är en bra behandling mot kronisk förstoppning så ska man inte använda det när det rör sig om tillfälliga tillstånd. I dag rör vi oss allt mindre och äter allt mer vilket kan leda till problem med magen. Gerd Johnsen menar att det är viktigt att hitta livstilsfaktorerna bakom problem i tid, så att en tillfällig forstoppning inte får chansen att bli kronisk.

– Har man problem ska man i första hand försöka ändra sitt beteende, avslutar hon.