nr 1Starta alltid utifrån dina egna förutsättningar.

Gå inte ut för hårt. Utgå från var du står i dag och de förutsättningar du har nu istället för hur du var för 10-15 år sedan.

 

nr. 2Starta idag.

Skjut inte upp träningen till imorgon. Livet är för kort för att slösa bort det. Ta vara på tiden och använd den till saker du vill göra eller uppnå.

 

Prioritera rätt.

Vad vill du med din träning. Syfte och varför är två bra utgångspunkter. Sätt realistiska och uppnåbara mål.

 

nr. 4Gör saker enkelt men effektivt. 

Komplicera inte saker. Många startar för svårt och då håller det sällan i längden.

 

nr 5Investera i din egen hälsa. 

Många börjar träna mycket och försöker äta nyttigt, men missar rätt faktorer så resultaten uteblir. Det är viktigt att se helheten. Fler faktorer spelar roll och påverkar din hälsa som till exempel stress och sömn.

 

nr. 6Du behöver inte förändra allting. 

Sköter du 80 procent bra kommer du troligtvis ändå skapa ett bra resultat.

 

nr. 7Starta positivt. 

Ha roligt. Mårten startar alla dagar med en positiv tanke och en positiv handling. Det kan skapa goda förutsättningar för att få en bra dag.