Sådana som vänder livet upp och ner för den som drabbas. Som påverkar livskvaliteten, de sociala kontakterna, arbetsliv och skolgång.

Exakt vad ökningen beror på vet vi idag inte. Är det våra magar som blivit känsligare eller kanske maten som fått sämre kvalitet? Kanske att vi håller det så rent och välstädat runt omkring oss att magen – som faktiskt har som jobb att skydda vår kropp mot infektioner och inflammationer – har fått för lite att göra och helt enkelt kroknat i sin uppgift?

 

Det behövs mer forskning

 

En av Mag- och tarmförbundets viktigaste uppgifter är att verka för att forskningen främjas. Magtarmfonden, som vi har tillsammans med Svensk Gastroenterologisk förening, delar varje år ut mellan 6-800 000 kronor till viktiga forskningsprojekt. Vi är stolta över att kunna bidra på detta sätt från vår forskningsfond, men inser också att det är försvinnande små summor om vi ser till forskningsbehovet som helhet.

För en sak är säker: mer forskning på området behövs.

För en sak är säker: mer forskning på området behövs. Det kan i längden visa sig vara en god investering om vi kan lösa mag-/tarmsjukdomarnas gåtor så att de går att bota, lindra och förebygga. En investering, inte bara vad gäller mänskligt lidande utan också för samhället i stort.

Mag- och tarmförbundet är en del av det civila samhället. Våra medlemmar vill ta plats och vara med och påverka och utforma samhället så att alla får rum. Gamla som unga. Sjuk eller frisk.

 

Ett självklart fokus

 

Ett annat självklart fokus för oss är därför den svenska vården. Hur skall vården för mag- och tarmsjuka bli jämlik i hela landet? Oavsett om du bor i Malmö, Kalmar eller Luleå måste du få den hjälp du behöver för att återskapa din livskvalitet.

Diagnoserna måste bli säkrare och kunna ställas snabbare. Det skall inte vara för sent att rädda ett liv bara för att diagnosen dröjt.

Patientens rättigheter måste stärkas.

Patientens rättigheter måste stärkas. Det är inte acceptabelt att få vänta ett år på en stomioperation som kan lindra en smärta som plågar 24/7. Det är orimligt att inte veta vem inom vården du skall vända dig till, eller vem du skall fråga om medicinens eventuella biverkningar. 

Därför samarbetar vi med vårdprofessionen för att ge dem vårt patientperspektiv. Vi samlar på medlemmarnas berättelser om hur det är att ha en mag-/tarmsjukdom och för kunskapen vidare till vården, myndigheter och beslutsfattare.

 

Alla diagnoser ryms

 

Vi är en organisation där ideella krafter förenas i kampen mot besvärliga sjukdomar. Vi vet från undersökningar bland våra medlemmar att livet med en mag-/tarmsjukdom kan medföra många och stora förändringar i livspusslet. Men vi vet också att ”våra” sjukdomar inte betyder slutet på livet! Fråga våra förtroendevalda som finns över nästan hela landet. Engagerade personer som ställer upp, lyssnar och bjuder in till gemenskap. Som skänker av sin tid för att stötta andra i samma situation.

Vår målsättning är att samla personer med mag-/tarmsjukdomar, deras familjer och vänner. Hos oss ryms alla diagnoser som drabbar matsmältningssystemet. Från de kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna till IBS som drabbar mellan 12-18% av befolkningen. Från tarmcancer – den tredje vanligaste cancertypen idag – till förstoppning, divertikulit och reflux.

Vi arbetar för att lyfta fram mag- och tarmsjukdomar för allmänheten. För att de inte skall vara hemliga sjukdomar och för att de som drabbas skall se att de inte är ensamma.

 

Det behövs kunskap

 

Ungefär 1,5 miljoner personer lever med sjukdomar, funktionsnedsättningar eller skador i mage och tarm i dag i Sverige. För att de skall få ett bra liv behövs inte bara fler toaletter. Det behövs förståelse och kunskap hos omgivningen.

Det är ett sätt att lyfta fram både lättsamma och lite tyngre frågor kring magen.

Därför känns den här kampanjen extra viktig. Det är ett sätt att lyfta fram både lättsamma och lite tyngre frågor kring magen. Inte bara problemen, utan också det faktum att det är ett fascinerande organ av stor betydelse för vår kropp och hälsa.

Du får gärna stötta vår forskningsfond.  Du får gärna gå med i vårt förbund. Men framförallt hoppas jag att du vill ta dig tid att titta lite i denna bilaga.