– Vi fokuserar vi på att få fram vad personen själv vill, säger Lene Nordstrand, driftansvarig på Alkohollinjen.

Alkoholberoendet påverkar folkhälsan och är grunden till många sjukdomar. Alkohollinjen är till för att stödja de som har ett riskbruk. För män ligger gränsen vid 14 standardglas i veckan och mer, det vill säga fem eller fler glas per tillfälle. För kvinnor är det nio glas i veckan, minst fyra glas per tillfälle.

 

Mycket känsligt samtalsämne

 

Ofta är det känsligt att prata om sina alkoholvanor. I ett samtal med Alkohollinjen, som är en neutral instans, kan man vara anonym. Årligen kommer det cirka 6000 samtal, många från oroliga anhöriga, som inte vet hur de ska tackla frågan med sin närstående.  

Vårt stöd är att hitta en strategi

– Inleda en vit period eller vill ha ett kontrollerat drickande. Vårt stöd är att hitta en strategi som kan hålla för just den individen.

Personalen är bland annat hälsovårdsutbildad och tränade i KBT-strategier. Vid behov följs klienten upp om den så önskar.