Den egna forskningsenheten säkrar en hög kompetens inom de senaste behandlingarna. Det är ett sjukhus på Södermalm som sedan 150 år drivits av Ersta Diakonisällskap.

– Det är smått unikt då det är ett privat sjukhus som drivs av en non-profitorganisation, och genom vårt landstingsavtal kan alla i hela Stockholms län söka sig hit. De senaste åren har vi också haft resurser att hjälpa köställda patienter med behov av avancerad kirurgi från hela Sverige. Och då vi inte är ett akutsjukhus så kan vi fokusera resurserna mot den planerade verksamheten och därigenom bli ett högvolymssjukhus även då vi är relativt små, förklarar överläkare Erik Syk.

 

Patienten får egen läkare

Som troligen det enda sjukhuset i Sverige har de infört PAL-systemet, Patient Ansvarig Läkare, så patienten träffar i princip bara en enda kirurg under hela vårdförloppet.

– Att ha en läkare som följer patienten genom hela behandlingen upplevs mycket positivt av patienterna, och för oss läkare skapas mervärden genom att vi får direkt feedback på vårt arbete.

 

Doktor och patient

Det personliga mötet med din kirurg kan vara avgörande för känslan av trygghet, någonting som Ersta Sjukhus har tagit i beaktning. Foto: Unsplash

 

Underlättar återhämtning

Erik Syks ansvarsområde är kirurgi i den nedre mag-/tarmregionen, exempelvis kolorektalcancer och Inflammatorisk tarmsjukdom.

– Tillsammans med vår forskningsenhet håller vi oss ajour med teknikutvecklingen, använder bland annat Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) som syftar till att minska postoperativa komplikationer och underlätta tidig återhämtning.

Ett fokusområde är även kirurgi med fokus på den övre mag-/tarmregionen där Bengt Håkansson är överläkare.

– Det handlar om sjukdomar från munhålan ner till magsäcken samt levern och gallan. Det är främst tre områden vi specialiserat oss på; sjukdomar kopplade till matstrupen, krävande bukväggsbrock och sjuklig fetma.

 

Forskningsintensiv verksamhet

Ett exempel är Akalasi vilket är en kronisk störning i matstrupens motorik som leder till sväljningssvårigheter. Det gör att både mat och vätska får svårt att passera från matstrupe till magsäck. 

– Här använder vi som enda sjukhus i Sverige POEM, en ny teknik för behandling av Akalasi som visat goda resultat.

 

Forskning med prover

För att behålla högsta möjliga standard måste ett sjukhus ständigt utvecklas. Därför är forskning extra viktigt. Foto: Unsplash

 

Tar lärdom av Sveriges främsta

Forskningen på Ersta sjukhus är knuten till Karolinska Institutet, men de har en egen professor och hel forskningsenhet.

– Ett av de områden där vi bedriver avancerad klinisk forskning är inom sjuklig fetma där vi ansvarar för den kirurgiska delen. Men vi har forskning inom i princip alla våra verksamhetsområden, vilket ger oss möjlighet att använda de senaste behandlingsmetoderna till nytta för patienterna, avslutar Bengt Håkansson.