Mathias Ekman- För mig betyder digitalisering ett nytt sätt att arbeta på än tidigare. Hittills har det för vården mer inneburit att spara pappersjournaler på en server, man har inte utnyttjat möjligheterna att byta information. I många flöden ser man att effektivitetsvinsterna finns mellan arbetsstegen. Det vill säga när man lämnar över information mellan avdelningar eller när patienten går till annan vårdform. Idag är informationen fragmenterad och spridd i olika system. Det saknas en samlad bild över patient och ofta uppstår det ett glapp. Digitaliseringen kan ge en helhetsbild av patienten, säger Mathias Ekman, ansvarig på Microsoft för digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor.

Uppsala Läns landsting testar just nu läkarbesök via Skype genom integrationen i deras journalsystem Cosmic.

Hans kontakt med landstingen är att visa på olika lösningar inom digital transformation: Hur man utnyttjar teknologin, hur patientflödet ska arrangeras, hur verksamheten ska drivas och hur säkra den kliniska kvaliteten. Uppsala Läns landsting testar just nu läkarbesök via Skype genom integrationen i deras journalsystem Cosmic. Nu ska patienten kunna boka in videosamtal.  

Digitala system

Undersökningar visar att det idag kan ta över tio år att föra in ny klinisk kunskap i systemet. Med hjälp av digitala lösningar kan det automatiseras. Går det snabbare blir vården också mer jämlik över landet. Mathias Ekman menar att ur ett folkhälsoperspektiv kan digitala system göra det lättare att jobba mer förebyggande i utsatta område och lättare hitta riskpatienter.

- Inom vården har man startat med att göra patienten till en medproducent med lösningar som till exempel appar och andra hjälpmedel för att utföra egna tester. Parallellt behövs det behov att smarta lösningar för vårdpersonalen.

- Digitaliseringen innebär att vi ständigt måste utvecklas, vi kommer befinna oss i en tillvaro av konstant lärande. Det tillkommer nya roller som tex data scientist som går ut på att analysera stora mängder information. Den kunskapen ingår inte i läkarlinjen.  Det krävs alltså en omfattande kompetensutveckling för att genomföra en total digitalisering.

Mathias Ekman
Affärsutvecklare hälsa och sjukvård

Foto: Microsoft Sweden