Studier har påvisat samband mellan radiofrekvent strålning och cancer, bland annat vid en WHO-genomgång 2011. Dessutom har tester på djur bekräftat kopplingen mellan strålning och en viss typ av tumörer.Lennart

Vi utsätts för två olika typer av strålning, dels den som utgår från egna produkter som mobiltelefoner och trådlösa hemtelefoner, dels den passiva strålningen i samhället som kommer från exempelvis basstationer, mobilmaster och WiFi routrar.

– De egna produkterna kan vi själva styra över delvis, exempelvis minimera användningen, aldrig hålla mobilen intill kroppen och undvika WiFi och trådlösa datorer, förklarar professor Lennart Hardell, Örebro Universitet.

När det gäller den passiva strålningen finns enligt honom alltid alternativet att skärpa det för höga gränsvärdet och införa stärkta regleringar.

– Genom att använda fast telefon och datoruppkoppling mer minskar man riskerna, säger han.

Men, det viktigaste tycker han är att fler blir medvetna om att strålningen utgör ett nytt osynligt miljögift i vår omgivning och att det är ett ämne som absolut borde diskuteras mer av både forskare och politiker.