– Bukfetma är en ansamling av fett i bukregionen. Man skiljer mellan en generell övervikt mot en ovanligt stor ansamling av fett i buken. Hos många överviktiga är fettet relativt jämnt fördelat över hela kroppen, medan hos en bukfet person är fettet koncentrerat i buken och omger inälvorna. En person kan vara smal, i vissa fall även klassas som underviktig per definition enligt BMI, men kan fortfarande lida av bukfetma, förklarar Ulf Risérus, docent och diabetesforskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Hos en bukfet person är fettet koncentrerat i buken och omger inälvorna

Bukfetma innefattar ofta även leverförfettning. Leverförfettning har i sin tur en koppling till förhöjda blodfetter, inflammation och en sämre förmåga att reglera blodfettet. Bukfetma medför en kraftigt ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom, det vill säga hjärtinfarkt, stroke samt vissa cancerformer.

– En vanlig teori är att bukfettet frisätter en stor mängd fettsyror till blodet och till levern, vilket i sin tur försämrar kroppens socker- och fettomsättning. Dessutom kan bukfettet frisätta andra ämnen, proteiner som till exempel har inflammatorisk verkan. En tredje förklaring kan vara att bukfettet utöver ett mekaniskt tryck på omkringliggande organ och celler vilket kan ge upphov till ogynnsamma effekter.

Övervikt är en långsam process

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och bukfetma. Övervikt avtar efter 60-årsåldern, men generellt är att ju äldre man är desto mer fett samlas i buken. Vad detta beror på är inte klarlagt, men det kan förklaras med hormonella förändringar. Testosteron och tillväxthormoner dämpar bukfetttansamlingen och dessa minskar med åldern. Men även något så enkelt som ett mer stillasittande liv kan vara anledningen.

Män är mer benägna att drabbas av bukfetma än kvinnor

– Det som många glömmer bort är att det är en långsam process att lägga på sig en övervikt, det kommer oftast smygande. Vi pratar om små ökningar på något kilo per år. Konsekvensen kanske inte syns förrän man är i 50-årsåldern. 

Män är mer benägna att drabbas av bukfetma än kvinnor, framför allt på grund av skillnader i könshormoner, men hälsorisken av bukfetma är lika stor. Hur vet man om man är i riskzonen? I Uppsala använder de sig av en mätmetod där man mäter höjden på buken då patienten ligger ned och kan på så sätt bättre uppskatta mängden fett runt inälvorna. Det vanligaste sättet är dock att mäta sitt midjemått. För att definieras som bukfet bör en mans midjemått inte överstiga 102 centimeter. För en kvinna är siffran 88 centimeter.

Ändra din livsstil

Har man samlat på sig bukfetma bör man lägga om sin livsstil.  En viktig faktor i detta fall är kaloriintaget.

– Det är en ganska enkel matematik, ät inte mer än vad du förbrukar. Det är dock inte alltid lätt att uppnå och bibehålla en viktminskning. Här är det viktigt att betona att bara två, tre kilos viktminskning även kan ha en god effekt, så sätt inte upp för höga mål och ha inte för bråttom.

Rör på dig mer och undvik långvarigt stillasittande

Kortsiktiga mål behövs, men ännu viktigare är att sätta upp långsiktiga mål för din viktkontroll.

– Rör på dig mer och undvik långvarigt stillasittande. Motionsformen är inte det allra viktigaste, det är bättre att röra på sig litegrann än inte alls. Många studier visar att det är inte bara konditionsträning som är viktig, utan även styrketräning. Ett råd är att kombinera konditionsträning med styrketräning för att få den bästa effekten.