Överläkare Lina Vigren som är mag- och tarmspecialist i Skåne svarar på några frågor om sjukdomen nedan. Hon arbetar i ett svenskt forskningsnätverk, SOIBD, som driver forskning kring sjukdomen och också har disputerat på mikroskopisk kolit 2013.

 

Hur vet man om man har mikroskopisk kolit?

 

Typiska symptom är kronisk diarré, dvs diarré längre än 3 veckor. Vanligt är också en diffus buksmärta, trötthet och ofta drabbas man av vattentunn diarré och måste gå omgående på toaletten. Det som är särskilt besvärande är att upp emot 30 - 40 procent vid något tillfälle drabbats av avföringsläckage. Både män och kvinnor i alla åldrar kan drabbas men vanligast vid mikroskopisk kolit är att man drabbas i medelåldern och kvinnor är överrepresenterade.

 

Är mikroskopisk kolit farligt?

 

Nej mikroskopisk kolit är inte farligt men väldigt besvärligt för den drabbade vilket vi också tydligt sett i en livskvalitet studie vi gjort på dessa patienter. Framför allt antalet tarmtömningar med vattentunn diarré och förekomst av avföringsinkontinens/läckage påverkar patienterna otroligt negativt. En sak som kan vara lugnande för drabbade är dock att man inte kunnat se någon ökad risk för tjocktarmscancer till följd av sjukdomen.

 

Finns det behandling mot mikroskopisk kolit?

 

Det finns bra behandling att tillgå med snabb effekt för den som drabbats. Behandlingen är oftast väldigt effektiv och hos de som svarar blir upp emot åtta av tio diarréfria och får en fastare konsistens på avföringen samt slipper läckage. Däremot krävs ofta en väldigt lång behandling då patienter annars ofta drabbas av återfall om man trappar ut medicinen för snabbt. Då behandlingen kan bli långvarig är det viktigt att en korrekt diagnos satts innan ett behandlingsförsök startas.

 

Vad gör jag om jag tror att jag drabbats?

 

Den som misstänker att den drabbats kan kontakta sin husläkare. Stämmer symptomen och diarréerna varat mer än 3 veckor så rekommenderar jag att man gör en endoskopisk undersökning av tjocktarmen, sk koloskopi och provbitar tas för analys då förändringarna inte ses med blotta ögat. Idag vet man att cirka 10 procent av de som lider av kronisk diarré också har en mikroskopisk kolit.