Vanliga tecken på att man har någon form av hörselskada är att:

 • man märker att man hör sämre än andra människor
 • man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
 • anhöriga säger att man höjer ljudet på teven
 • man märker att man hör sämre sämre på det ena örat, till exempel då man talar i telefon
 • det känns som om man har lock för örat
 • det susar eller piper i örat, man har så kallad tinnitus
 • man har svårt att uppfatta då många talar samtidigt.

Vad kan andra göra för att underlätta?

Om man har bra hörsel kan det vara svårt att sätta sig in i hur en person med hörselnedsättning har det, men det finns en hel del man kan göra själv för att hjälpa. Man kan underlätta för den som har nedsatt hörsel genom att:

 • Vända sig mot den man talar med.
 • Om möjligt gå några steg närmare den man pratar med.
 • Se till att den man talar till uppmärksammar att man börjar prata.
 • Tala långsamt och tydligt med tydliga läpprörelser, skrik inte.
 • Se till att en person åt gången pratar om man är flera.
 • Tänka på att personer med hörselnedsättning har speciellt svårt att höra om det är sorl eller buller i omgivningen.
 • Försöka träffas i en lugn miljö.