Delvis är det våra gener och delvis hur vi lever. Många gånger finns det inga enkla test som kan ge en klar diagnos med en effektiv behandling. Sällan är det heller en enskild orsak utan flera olika som samverkar.

Men min erfarenhet är att de flesta som lider av mag- tarmproblem kan bli helt eller till stor del av med sina symptom och leva normala liv, många gånger med hjälp av enbart rätt livsstilsförändringar. Särskilt när det kommer till funktionella besvär som IBS, där undersökningar av patienten inte kunnat fastställa orsakerna.

Maten vi äter är oftast det som har störst påverkan på återkommande magbesvär.

Den viktigaste förändringen i en persons livsstil för att få tillbaka en lugnare mage brukar vara att ändra sin kost. Maten vi äter är oftast det som har störst påverkan på återkommande magbesvär. Medvetenheten kring kostens betydelse för hälsan och även mer specifikt för mage och tarm har också ökat mycket de senaste åren. Det här är så klart en positiv utveckling, men det har samtidigt skapat nya utmaningar när det finns 10 olika trendiga dieter som alla utlovar ultimat hälsa.

 

Hur du äter är viktigt

 

tallrik med grönsaker och salladFör en del räcker det att plocka bort några av de livsmedel som oftast orsakar besvär för att magen ska lugna ner sig. Men för andra är detta bara den första åtgärden som behöver genomföras.

Många glömmer till exempel bort att det är inte bara är vad du äter som har betydelse, utan även hur du äter. Slänger du stressat i dig lunchen på 10 minuter, eller äter du i lugn och ro, tuggar ordentligt, njuter och ger maten din uppmärksamhet? Simpla tips som de flesta har hört men många glömmer.

 

Stress påverkar magen

 

Vad gör du aktivt för att hantera stressen i vardagen? Det är ingen tvekan om att mycket negativ stress och jobbiga känslor har stor effekt på mage och tarm. Följer du bra morgonrutiner så att du kan starta dagen i lugn och ro? Ger du dig själv tillräckligt med egen tid under veckan? Följer du någon form av daglig avslappningsrutin, som yoga, mindfulness, meditation, eller bara en kort paus med lite skön musik?

Ger du din kropp tillräckligt med rörelse dagligen? Rörelse som stimulerar cirkulationen i kroppen och hjälper till att massera fram innehållet i tarmarna. När går du och lägger dig och hur många timmars sömn får du vanligtvis?

 

En tydlig och konkret plan

 

Några av de vanligaste följderna av sömnbrist är hur det kan försvaga vår motivation, självdisciplin och stresstålighet. Den här punkten är extra viktig när vi ska svara på frågan i rubriken, varför ska det vara så svårt att bli av med magbesvär? Jo, delvis för att magbesvär ofta till stor del beror på rutiner och ovanor som nämnts ovan. Att lyckas göra långvariga förändringar av dessa är utmanande även för de mest motiverade. Hur många gånger har du till exempel misslyckats med ett nyårslöfte?

Det är helt nödvändigt att jobba ännu mera med livsstilsfaktorer, mer än enbart vilken mat vi äter.

För att förbättra behandlingen av långvariga magbesvär tror jag det är helt nödvändigt att jobba ännu mera med livsstilsfaktorer, mer än enbart vilken mat vi äter. Men i detta arbete är jag övertygad om att vi samtidigt måste ge mer stöd till patienter att faktiskt lyckas göra sådana förändringar, med en tydlig, konkret och individanpassad plan. Utmaningen är att detta är väldigt resurskrävande.

 

Effektiviserar behandlingen

 

I slutändan är det samtidigt patienten som faktiskt måste göra jobbet, oavsett mängden stöd, vilket är betydligt mer krävande än att svälja några piller. Så i takt med att ny forskning och bättre mediciner effektiviserar behandlingen, så tror jag det är lika viktigt att ge ett närmare stöd för att kultivera hälsosamma rutiner och vanor, tillsammans med en påminnelse om att det också kräver en hel del eget ansvar.