– Att ha en god munhälsa är till gagn för hela kroppen. Sedan 1990-talet har forskarna kunnat påvisa samband mellan bakterier och inflammationer i munnen med till exempel en ökad risk för hjärtkärlsjukdom berättar Kåre Buhlin, docent och parodontolog på Karolinska Institutet.

Bakterier från munnen kan sprida sig ut i kroppen

Bakterier och infektioner kan leda till inflammationer som i sin tur kan driva på åderkalkningsprocessen bland annat. Tandlossning i sig skulle kunna driva på andra inflammatoriska sjukdomar.

– Diabetes, lungsjukdomar samt demens är ytterligare livshotande sjukdomar där forskarna funnit samband mellan inflammationer och tandlossning.

Inflammationsprodukter och bakterier från munnen kan sprida sig ut i kroppen genom det välvaskulariserade tandköttet.

Individuell skötsel med rätt hjälpmedel

Det är viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm på ett korrekt sätt morgon och kväll. Man måste även se till att det verkligen blir rent på tändernas alla ytor samt mellan tänderna. För att upprätthålla god munhygien behöver man använda bra hjälpmedel. Tandläkare och tandhygienister hjälper till med råd och tips, hur man kan utföra och förbättra sin munhygien.

En god munhygien kan förhindra inflammationer

– En god munhygien kan förhindra inflammationer i tandköttet och därmed förhindra spridning av bakterieprodukter ut i blodbanorna konstaterar Birgitta Söder, leg. tandhygienist och professor emerita vid KI.

Eltandborste, mellanrumsborste, airfloss och tandtråd är några exempel på hjälpmedel som underlättar utförandet av en god munhygien.

– Generellt sett har vi en bra munhälsa i Sverige men i och med att vi upptäckt samband mellan livshotande sjukdomar och munhälsa är en god munhygien mycket viktigt, vi kan alltid bli lite bättre, avslutar Birgitta Söder.