En obalans kan uppstå av flera skäl, som felaktig kost och långvarig användning av antibiotika. För att återställa och upprätthålla tarmflorans balans kan man tillföra probiotika. Detta är en grupp nyttiga och gynnsamma mjölksyrabakterier som bidrar till bildandet av exempelvis korta fettsyror och vitamin B9 som bidrar till ett stärkt immunförsvar.

 

Annorlunda tarmflora

 

– En tarmflora i balans hjäper till att hålla tarmbarriären intakt. Tarmbarriären skyddar mot inkräktare såsom mer farliga bakterier och virus och ser till att det bara är de nyttiga ämnena som transporteras vidare ut i blodet, som näringsämnen av olika slag, berättar Victoria Rotter Sopasakis, molekylärbiolog och VD på  Probion Innovation Sweden.

Tarmfloran kan också spela roll for uppkomsten av tjocktarmscancer. Forskning har visat att tarmfloran hos  cancerpatienter är annorlunda jämfört med tarmfloran hos friska personer, vilket är ett av skälen till att så mycket forskning satsas på probiotika.

Det har varit svårt att hitta ett sätt att leverera bakterierna levande och funktionella.

– Man har länge känt till att mjölksyrabakterier är nyttiga för tarmfloran, men det har varit svårt att hitta ett sätt att leverera bakterierna levande och funktionella ända ner till tarmen, förklarar hon.

Men nu har ProBion Innovation lyckats ta fram en tablett, ProBion, som skyddar bakterierna genom hela transporten ner till tarmen. Denna har testats i en forskningsstudie på Sahlgrenska sjukhuset, som visat att ProBion påverkar tarmfloran positivt.

 

Spännande forskning

 

– Hypotesen forskarna har är att tabletten påverkar tarmfloran på ett sådant sätt att den främjar miljön där friska celler kan växa och samtidigt hämmar tillväxten av tumörceller.

Nästa steg är att testa ProBion i en studie på patienter som har förstadium till tjocktarmscancer för att se om hypotesen stämmer och en utveckling av cancertumörer kan förebyggas.

Det är otroligt spännande forskning.

– Det är otroligt spännande forskning och vi ser väldigt positivt på forskningsresultaten hittills. Om uppföljningsstudierna ger samma positiva resultat bör probiotika ingå som en del av behandlingsstrategin för alla individer som är i riskzonen att utveckla tjocktarmscancer, avslutar Victoria Rotter Sopasakis.