Symptomen för en stroke kan komma under ett dygn eller ännu tidigare.

Här är de första symptomen

 1. Förlamning/Känselnedsättning
  Känselnedsättning och förlamning kommer ofta väldigt snabbt och är tydliga tecken på att en stroke är på väg.
 2. Talsvårigheter
  Det är vanligt att en person som är på väg att få en stroke får talsvårigheter och får det svårt att formulera ord
 3. Svårt att förstå vad andra säger
  Det kan även vara svårt att förstå och uppfatta vad andra säger
 4. Synstörning
  Synen försämras och synfält kan försvinna
 5. Yrsel
 6. Kraftig huvudvärk

AKUT-testet avslöjar

Ett lätt sätt för personer utanför sjukvården att se om en person kan ha drabbats av stroke är att göra AKUT-testet. Om en person i ens närhet börjar bete sig konstigt och man misstänker stroke så ber man personen utföra dessa handlingar:

A - Ansikte. Be personen le och visa tänderna.
K - Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.
U - Uttal. Be personen säga en enkel mening.
T - Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ring 112!

Om personen misslyckas med detta så rör det sig om en misstänk stroke.

Källa: Hjärt- och lungfonden