Många allergiker har en besvärlig tid under vår och sommar. Oftast är man allergisk mot lövträd; björk, al och hassel på våren, mot olika gräs under sommaren och mot bl. a  gråbo under sensommaren. Många blir hjälpta av  symtomlindrande läkemedel men är inte detta tillräckligt bör man gå vidare och söka hjälp på sin vårdcentral eller hos allergispecialist. Allergivaccination är på frammarsch och ses nu som ett allt tidigare alternativ i behandlingstrappan.  Om fler kunde erbjudas detta skulle livskvalitén hos de drabbade öka och samhället skulle spara stora summor.

Allergi försvårar vardagen Lars

Luftvägsallergier börjar tidigt i barndomen, och kulminerar kring tonåren för att efter 50 minska något. Då många personer lider av allergi blir kostnaderna för samhället stora. Det är framförallt att vara ”sjuk på jobbet” som kostar. ”Man är på arbetet men presterar inte lika bra som vanligt. En studie som vi gjort visar att bara hösnuva kostar Sverige minst 10 miljarder per år”.

Pollenallergi är vanligast förekommande med symtom som rinnande näsa och klåda i ögonen. Man nyser och blir ofta väldigt trött, ibland så trött att det känns som om man har influensa.

Behandlar orsaken

Patienter med allergi använder mest olika symtomlindrande allergimediciner, som antihistamintabletter och kortisonspray för näsan. Samtliga hjälper dock bara för stunden. Allergivaccination, vetenskapligt kallad ASIT (allergenspecifik immunterapi) behandlar däremot själva orsaken till besvären. Allergivaccination hjälper också mot tröttheten vilket inte symtomlindrande mediciner gör.

Behandlingar

SCIT(subkutan immunterapi) är den vanligaste behandlingsformen. Den kan ges mot pollen, pälsdjur och kvalster. Behandlingen ges som sprutor på sjukhus. En injektion under huden var sjätte vecka under 3-4 år. Effekten består under många år och man har även visat att behandlingen hos barn minskar risken att utveckla astma.

SLIT tabletter (sublingual immunterapi) finns idag för behandling av gräspollenallergi, men kommer även snart för kvalsterallergi. Till skillnad mot injektionsbehandling kan patienten själv sköta sin behandling hemma. En tablett tas varje dag under tre år.

Allergivaccination till fler

Var man kan få behandling varierar stort över landet. I Halland och på Gotland finns det god möjlighet att få behandling. På andra ställen kan det vara svårt att få allergivaccination då allergispecialisterna är få och patienterna många. Ofta blir restiden för behandling orimlig för många patienter. ”Tabletter som kan tas i hemmet riktade mot allt fler allergen och nya sätt att vaccinera kommer i framtiden att göra det möjligt för många flera allergiker att få allergivaccination.” avslutar Lars-Olaf Cardell.