Gustav har en hörselskada, han är född döv. Det upptäcktes redan på BB när en neonatal hörselscreening utfördes.

– Han är född med sin hörselskada. Det har inte varit något större problem då Gustav inte vet om något annat. Han har anpassat sig in i det, men är medveten om att han hör sämre än sin omgivning. Han lever nu med sin hörselskada och tycker att det är en del av honom, berättar Gustavs mamma Charlotte Enjin.

När Gustav var tio månader gammal opererades ett cochleaimplantat in i honom. När han var elva månader gammal blev han inkopplad på ena örat och kunde därmed höra på ena örat, och tretton månader när han blev inkopplad på det andra örat.

– Det är helt fantastiskt att han kan höra och att vi kan prata med honom. Det finns en del begränsningar, men det är en otrolig förmån att ha den här hjälpen. Det är alltid enklast att kunna kommunicera på sitt första språk.

Elev i en vanlig skola

Gustav är elev i en vanlig skola och går i en vanlig klass. Familjens mål har varit att han ska kunna gå i närskolan, att leva ett familjeliv så gott det går och att klara sig med det han har.

– Skolan fungerar väldigt bra. Han har en resurs i klassrummet som hjälper honom, och även resten av klassen. Det finns extrahjälp som i-pad, högtalarsystem och mikrofoner i klassrummet som alla barnen jobbar med. Så han blir inte punktmarkerad, utan han är en elev i klassen. Alla i skolan, från elever och lärare till rektor är väldigt engagerade och förstående. Så han har ett väldigt bra team runtomkring sig. Det är många som inte ens reflekterar över hans handikapp, som han faktiskt har.

En sak i sänder

Charlotte berättar att det har varit tufft många gånger, framförallt att få reda på att ens barn är dövt och att sedan leva i ovissheten om hjälp finns att få. Men samtidigt har det gått bra. När man lever med det faktum att ens barn har en funktionsnedsättning blir det en del av ens liv, till slut så reflekterar man inte så mycket.

– Han har ett cochleaimplantat så att han hör. Han pratar och är som du och jag, men med en viss typ av hörselnedsättning. Det är som att jag har glasögon, hade jag inte haft dem hade mitt liv varit mycket mer komplicerat. Så är det för Gustav och hans hörsel.

Vad är Charlottes råd till andra föräldrar i samma situation?

– Man vet aldrig när en svår situation kan uppstå. Ta en sak i sänder och ha inte för många krav. Allt löser sig på ett eller annat sätt. Det viktiga är att man är med sitt barn och lyssnar på dess behov.