Trådlösa nätverk, typ Wi-Fi och Bluetooth, gör att de inte kan vistas på många platser.

"Detta är diskriminering"

Detta är diskriminering och vi vill därför att politiker och myndigheter förordar trådbunden teknik. Vi behöver, på samma villkor som andra, kunna erhålla sjukvård och vistas på allmänna platser. Elöverkänsliga barn och ungdomar måste få tillgång till utbildning.

 

Ökad medvetenhet 

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsvariation och vi har samma rätt till hjälp med anpassning av miljön som andra med funktionsvariationer. Forskning finns men läkare med flera behöver tillgång till adekvat utbildning och information.

"Vi kan elöverkänslighet och vi informerar gärna."

Elöverkänslighet är vanligare än man kan tro och Elöverkänsligas Riksförbund arbetar bland annat med att öka medvetenheten om och förståelsen för vad elöverkänslighet innebär. Vi kan elöverkänslighet och vi informerar gärna. Välkommen med dina frågor, säger Marianne Ketti ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

 

Marianne Ketti. Foto: Elöverkänsligas riksförbund

Marianne Ketti ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund. Foto: Elöverkänsligas Riksförbund