Sambandet mellan fibromyalgi och ME är stort, drygt sextio procent av fibromyalgipatienterna utvecklar även ME. Kunskapen om ME och fibromyalgi är ofta bristfällig, vilket gör att patienter som vänder sig till en vårdcentral inte alltid får rätt diagnos och hjälp.                 

Såväl ME som fibromyalgi är kroniska sjukdomar som inte kan botas. Vården kan däremot informera patienten om hur sjukdomarna fungerar och vad de själva kan göra för att lindra symptomen. Fibromyalgi och ME överlappar varandra, vilket innebär att drygt 60 procent av Sveriges drygt 300 000 fibromyalgipatienter även har ME.

"Hjärndimman"

Patienter med ME upplever, utöver ständigt återkommande fysiska och mentala utmattningskänslor, ofta en överkänslighet mot ljud och ljus och koncentrationssvårigheter. Vid Carl-Gerhard Gottfries klinik behandlas ME-patienter med höga doser av vitamin B12, vilket också visat sig kunna lindra den kroniska tröttheten och andra symptom som associeras med diagnosen, däribland den ”hjärndimma” som många patienter säger sig uppleva.

Bristande kunskap

– Många patienter är dessvärre odiagnostiserade, vilket beror på den bristande kunskapen om ME och fibromyalgi.  Det är synd eftersom tidig diagnos och information om att det rör sig om en somatisk sjukdom är av stort värde för såväl ME som fibromyalgi patienter. I första hand vänder sig patienterna till sin vårdcentral.

Västra Götalandstinget  ger sedan 15 år ekonomiskt stöd till vår mottagning som har  specialistkompetens kring ME och fibromyalgi. Vår erfarenhet pekar på att sådana specialistmottagningar  skulle behöva finnas i samtliga landsting, säger Carl-Gerhard Gottfries, läkare på en specialistmottagning för patienter med ME och fibromyalgi.