Alzheimerfonden samlar in och delar ut medel till forskning kring demens, den enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotlig.

En mindre del går även till fortbildning av sjukvårdspersonal.Liselott

– Det är viktigt för demenssjuka är att de får rätt diagnos tidigt i processen och då krävs specialistkunskaper. Vi ger bidrag för att exempelvis bli Silviasyster eller Silvialäkare, berättar Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

Får man diagnosen i tid finns mediciner som lindrar symptomen och gör livet mer drägligt för de drabbade, men det finns ännu ingen bromsmedicin eller botemedel.

Andra stora problem för demenssjuka idag är att det är ont om demensboenden vilket gör att de drabbade tvingas bo kvar och vårdas i hemmet av anhöriga och med hjälp av hemtjänsten.

– Det kan vara förödande då demenssjuka ofta behöver tillsyn dygnet runt så att de inte glömmer plattan på, glömmer att äta osv.

Liselotte Jansson skulle gärna göra ännu större skillnad men då behöver fonden växa.

– Idag är det privatpersoner och företag som är givare, men ett statligt bidrag skulle också vara välkommet, avslutar hon.