Av alla partiklar i luften är mer än 90% så små att de tar sig in i våra fastigheter. De tar sig sedan vidare ner i lungorna och ut i blodet där de orsakar allvarliga hälsoproblem. Dessa små partiklar kommer framförallt från avgaser och industriutsläpp.

 

Små partiklar ökar risken för astma och allergi

Astma och allergier har ökat explosionsartat delvis pga av ökade halter av små partiklar. BAMSE-projektet har kartlagt allergiutvecklingen bland 4000 barn i Stockholm sedan 24 år tillbaka.

"60% större risk att drabbas av långvariga astmabesvär"

Resultaten visar att de barn som utsatts för höga halter av luftföroreningar hade 60% större risk att drabbas av långvariga astmabesvär, försämrad lungfunktion och pollenallergi. Dessutom kan den allergiska reaktionen mot allergener som tex pollen förvärras flera gånger pga små partiklar i luften. Joakim Hansson, ny VD på LifeAir berättar:

– Innan jag började på LifeAir var jag inte medveten om vilket otrolig skada som bland annat avgaser har på vår hälsa. Jag levde också i tron att ventilationen och de populära konventionella HEPA luftrenarna kunde hantera dessa partiklar på ett effektivt sätt, men har nu förstått att så inte är fallet. Det är därför fantastiskt att få jobba med luftrenare som på ett unikt och innovativt sätt hjälper människor att rena luften från dessa skadliga partiklar! Att forskare på Karolinska dessutom bevisat att luftrenare oskadliggör virus redan i luften gör att vi inte bara kan skydda folk mot föroreningar utan även mot influensa och vinterkräksjukan. Vilken uppfinning!