Dag Wallin, Regionsansvarig Syd/Väst InventiAir

Foto: Madeleine Gustafsson Dag

Hur är luften i Sveriges skolor?

– Innemiljön i våra skolor är viktig och hälsa, prestation och i en förlängning även studieresultat. Fokus vid projektering ligger oftast på kvantitet av luft i stället för hur den skall användas för att ventilera effektivt. Lokalförvaltningen i Göteborg har i ett uppmärksammat projekt med stratifierande ventilationsteknik från InventiAir uppmätt 200-300% effektivare bortförsel av t.ex. CO2 jämfört med omblandande teknik. Med rätt teknik förbättrar vi innemiljön, spar på resurser och minskar belastning på utemiljön.

Innemiljö i våra bostäder – hur ser det ut?

– Om vi tittar på ventilation handlar det om hur vi med en liten luftmängd kan få bort föroreningar som framförallt avges av människor, interiör och byggmaterial. Ofta utformas ventilationen på ett sätt som inte samverkar med den fysikaliska principen att varm luft är lättare än kall luft. Varm luft som blåses ut vid tak ger kortslutning till frånluften placerad på samma höjd vilket ger låg ventilationseffektivitet. Genom att använda teknik som alltid tillför friskluften till vistelsezon förbättras ventilationen och ger en bättre innemiljö.

Varför söker få skolor bidrag för att förbättra inomhusklimatet?

– Låga incitament för skolorna att ta tag i problemet, samt att byggåtgärder skulle störa pågående verksamhet är två skäl. Man har inte heller garantier för att det verkligen blir bättre. T.om i nya skolor har det visat sig att många är missnöjda med inneklimatet. Det krävs tydligare riktlinjer och bättre kunskap i branschen om hur man skapar effektiv ventilation. En stor del av vårt arbete är att vara ute hos beslutsfattare och projektörer och berätta om teknik för effektiv ventilation, men tyvärr fortsätter alltför många med samma lösningar idag som man använt de senaste decennierna.

Tomas Nilsson, CEO Air-SiteTomas

Foto: Air-Site

Hur är luften i Sveriges skolor?

– Vi har hört om klagomål från kommuner på västkusten. Det gäller entreprenaders kvalitet, kvalitet på Euroventcertifierade aggregat. Styrsystem från aggregatleverantörer. Vi tror att man måste lägga kraft på beskrivningars innehåll och att besikta mer noggrant.

Innemiljö i våra bostäder – hur ser det ut?

– Väldigt blandat. Man skall komma ihåg att Sverige är ett av de bästa länderna i världen vad det gäller ventilation och energiåtervinning. För att åstadkomma stor energibesparing så kan problem uppstå i form av höga ljudnivåer och vibrationer, från ventilationsaggregat. Otäta aggregat ger luktproblem mellan tilluft och frånluft. Innemiljö innehåller ljud och lukt, så detta måste man ta med i beaktande vid inköp av nya energibesparande ventilationssystem. Har sett att privata aktörer ofta sätter lägre krav än kommunala, mer och mer pressas kommunala aktörer att bygga billigare och dra ner på kvalitet. Man jämför med billiga utländska entreprenörermen glömmer att länder söder om Ystad över huvud taget inte har FTX ej heller FX. Luften i Sthlm hade i bland i vintras, luftkvalitet som påminde om Peking. Människor blir bättre med förståelse att ventilation är viktigt för hälsa, men många är fortfarande dåligt informerade.

Varför söker få skolor bidrag för att förbättra inomhusklimatet?

– Vet inte säkert, men vi har sökt statliga och EU bidrag till projekt och för utveckling. Vår erfarenhet är att de konsulter som hjälper till med att ordna med bidragen, får det mesta själva, fastän att det tar tid och kostar pengar att länna nödvändiga svar för ansökan.