Resultaten har påtagligt minskat effekter av sjukdomar i öron, näs och halsregionerna. Öron-, näs- och hals-specialiteten, (ÖNH), avknoppades från den allmänkirurgiska specialiteten i slutet av 1800-talet och växte sig stark under den första halvan av 1900-talet. En av förgrundsgestalterna var professorn Gunnar Holmgren - ofta kallad svensk ÖNH:s fader.

 

Fantastisk utveckling 

Under åren har specialiteten genomgått en fantastisk utveckling, vilket framgår av bifogad tidslinje. Det är svårt att säga vilka framsteg som betytt mest då alla haft olika effekter; antibiotika gav bättre behandling, öronmikroskop, endoskop och laser gav förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder, och cochleära implantat hjälper barn utveckla hörsel och talspråk som normalhörande barn.

"Forskning kräver finansiering och här har vi upplevt en kulturförändring de senaste 20 åren."

Det finns naturligtvis inget svar på frågan, men klart är att omfattande forskning ligger bakom framstegen. Dock kräver forskning finansiering och här har vi upplevt en kulturförändring de senaste 20 åren. Från en kultur där alla blommor kunnat blomma då mycket av forskningskostnaderna rymdes i klinikbudgeten till ett läge där anslagen även måste täcka infrastruktur med lokaler och kringkostnader (overhead).

 

En radikal förändring

Så situationen idag är att forskare, som inte tillhör en stor framgångsrik forskningsgrupp, ofta saknar möjligheter att forska. Forskningsmetodologin har även den radikalt förändrats och medger inte att varje universitet kan samla fullständig kompetens i ett eget välutrustat ÖHN - forskningslaboratorium.

"Mångmiljonbelopp har delats ut som Acta-stipendier"

Det är här 100-åringen – tidskriften Acta Oto-Laryngologica – kommer in i bilden. Acta Oto-Laryngologica har etablerat en topposition bland de internationella vetenskapliga tidskrifterna och utgivningen skapar goda intäkter. Dess avkastning är idag den viktigaste finansiären av svensk ÖNH-forskning.

Mångmiljonbelopp har delats ut som Acta-stipendier, månadsbelopp till ÖNH-läkare, som frigjort tid för forskning, parallellt med kliniskt arbete, för en avhandling eller meritering för docentur. Även resestipendier till ÖNH-specialister för studiebesök vid framstående ÖNH-kliniker i Europa och övriga världen.

 

Spännande framtid

Vid Stiftelsen Actas stipendieutdelning för 2018 fördelades 87 stipendiemånader, och några av dem presenterar sin forskning här i bilagan. Det utmärkta samarbetet mellan Stiftelsen Acta och den svenska föreningen för ÖNH-specialister gör också att vi med tillförsikt kan se fram mot nästa 100 år av framgångsrik svensk ÖNH-forskning.

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.