Ett cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven hjälper gravt hörselskadade och döva att uppfatta ljud.

"Den vanligaste orsaken till dövhet är att hårcellerna inte fungerar"

– Örat är en sinnrik konstruktion och i innerörat, utformat som en snäcka, omvandlas ljudvågor via ett membran och hårceller till elektriska impulser som registreras och tolkas av hjärnan till ljud. Den vanligaste orsaken till dövhet är att hårcellerna, örats sinnesceller, inte fungerar, och cochleaimplantatet är ett sätt att ersätta hårcellernas nervimpulser, berättar överläkare Henrik Smeds på Karolinska sjukhuset.

I början på 1970-talet kom det första cochleaimplantatet, men det var begränsat då det bara gav stimulering från en elektrodpunkt. Senare när de flerkanaliga implantaten kom, som liksom innerörat själv kan ge stimuli av många olika frekvenser, så blev de betydligt bättre.

 

Tidig hjälp för dövfödda

Ca 300 patienter får ett implantat i Sverige varje år, varav ca 100 är barn och de måste få implantatet före ett års ålder.

"Men om man blir döv som vuxen så är hörselcentrat aktiverat"

– Om de centra i hjärnan som hanterar hörseln inte stimuleras går förmågan att tolka ljud förlorad, så det är viktigt att operera in cochleaimplantat tidigt hos dövfödda barn. Men om man blir döv som vuxen så är hörselcentrat aktiverat och man har lärt sig tolka ljud, och då fungerar det bra med operation senare i livet.

Inom forskningen fortsätter man utveckla implantatet och behandlingen inom olika områden, exempelvis utvärderar man värdet av att ett barn får två implantat istället för bara ett och hur hörselrehabiliteringen kan förbättras.

 

Ett spännande område

Ett av de mer spännande områdena inom forskningen som Henrik Smeds ser är försöken att förena rester av naturlig hörsel med cochleaimplantat.

"Det är fantastiskt att vi lyckas bevara resterna av naturlig hörsel"

– Det är fantastiskt att vi lyckas bevara resterna av naturlig hörsel, och hörupplevelsen som den ger, och komplettera den med ett inopererat cochleaimplantat.

Den här typen av forskning är också mycket multiprofessionell, där ingår en bredd av kompetenser som kirurger, hörselläkare, ingenjörer, audionomer, kuratorer och logopeder.

– Det är otroligt stimulerande att jobba inom ett område där resultaten beror på både varje enskilt bidrag från de skilda kompetenserna och samspelet dem emellan, konstaterar Henrik Smeds.