Vanliga orsaker till nästäppa är dels allergisk rinit, som över 20 procent lider av och dels av kronisk bihåleinflammation som drabbar ca 10 procent.

 

Stor undersökning 

– I stora enkätundersökningar rapporterar patienter med nästäppa att de har dålig sömnkvalitet och är dagsömniga. Vi tittar nu närmare på de sambanden, berättar Caroline Bengtsson, öra-, näsa- och halsspecialist vid Akademiska Sjukhuset samt doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

"Sömnkvaliteten hos dem visade ingen skillnad jämfört med de kvinnor utan nästäppa."

Ett stipendium från Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica möjliggör fortsatta doktorandstudier inom Rhinologi, vilket är läran om näsan och bihålornas sjukdomar samt hur de behandlas. Hennes forskning påvisar bland annat en skillnad mellan subjektiv och objektiv sömn hos individer med nästäppa.

– I vår första studie av 400 kvinnor fann vi att de som rapporterade nästäppa hade svårt att somna, vaknade ofta och var dagsömniga. Däremot den objektivt uppmätta sömnkvaliteten hos dem visade ingen skillnad jämfört med de kvinnor utan nästäppa. De hade till exempel inte fler sömnapnéer, sämre syresättning eller kortare total sovtid.

I en andra studie analyserades svaren på 26 000 enkäter. Sömnproblem var betydligt vanligare bland individer med kronisk bihåleinflammation jämfört med dem utan och desto fler bihålesymtom desto sämre sömnkvalitet.

 

Tydligt samband 

I en tioårsuppföljning av 16 000 enkätsvar från fem europeiska länder analyserades individer som inte hade kronisk bihåleinflammation vid starten, men fick det under mätperioden. Analysen är precis avslutad och preliminära data visar ett tydligt samband mellan insjuknandet i kronisk bihåleinflammation samt dålig sömnkvalitet.

"Kanske finns det en variabel som vi hittills inte är medvetna om"

– Nästäppa tycks alltså påverka sömnkvaliteten negativt, men vilka mekanismer som ligger bakom är inte klarlagt. Kanske finns det en variabel som vi hittills inte är medvetna om och som inte mäts.

Det finns kliniska studier som visar att både medicinsk och kirurgisk behandling av nästäppa ger en bättre subjektiv sömnkvalitet.

– Även om det inte finns en entydig forskning som visar på kausala samband är det definitivt värt att försöka bli av med nästäppa om man upplever att sömnkvaliteten är låg, avslutar Caroline Bengtsson.

Doktorns råd vid nästäppa

Caroline Bengtsson, Öron- näs-hals specialist vid Akademiska Sjukhuset, ger följande råd vid nästäppa:

  • Koksaltsköljningar – blanda 5 dl kranvatten med 1 tesked salt och skölj vätskan genom näsan över handfatet. Det får ut sekret och krustor som kan orsaka nästäppa
  • Behandla kroniskt svullen nässlemhinna med nasal steroidspray, regelbunden användning rekommenderas
  • Snabbverkande nässpray kan användas vid förkylning under högst 10 dagar, men ska inte användas vid kronisk nästäppa
  • ”Näsvingevidgare” – på apotekshyllorna finns olika typer av ovala silikonföremål som förs in i näsborren och vidgar, vilket kan hjälpa mot nästäppa
  • Sov med en högre huvudända än fotända på sängen
  • Ha svalt i sovrummet. Vid kyla drar nässlemhinnan ihop sig något vilket kan minska täppan
  • Vid torr näsa spraya med näsolja, det smörjer och kan motverka krustor som kan ge nästäppa
  • Vid allergiskt orsakad nästäppa, t ex pollen- eller pälsdjursallergi, använd nasal steroidspray i kombination med tablett antihistamin
  • Vid kronisk bihåleinflammation be läkare utreda, ibland behövs medicinsk och kirurgisk behandling. Symptom på kronisk bihåleinflammation är att under minst 12 veckor ha minst två av symtomen nästäppa, sekret, värk/ tryck i ansiktet, nedsatt luktsinne. Ett av symtomen ska vara nästäppa eller sekret.