Efter ett sekel är nu tidskriften en av världens mest spridda och aktade medicinska tidskrifter inom öra-, näsa- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. De två Nobelpristagare (Robert Bárány, 1914 och Georg von Békésy, 1961) som finns inom specialiteten har båda publicerat viktiga arbeten i tidskriften.

 

Med ledande specialister 

Som ett led i det europeiska fredsarbetet efter första världskrigets slut bildades 1926 den internationella prestigefyllda vetenskapliga sammanslutningen CORLAS – Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum – med ledande specialister från initialt Europa, men senare från hela världen. Acta Oto-Laryngologica är sedan starten dess officiella tidskrift. Tidskriften är även ett officiellt språkrör för Confederation of European Oto-Rhino-Laryngology – Head & Neck Surgery, dvs det högsta samarbetsorganet inom EU.

"Sedan 1970-talet har engelskan blivit allenarådande i internationella medicinska tidskrifter."

I sann internationell anda accepterades från början artiklar på flera av de stora språken – engelska, tyska, franska och under en period även på spanska. Sedan 1970-talet har dock engelskan blivit allenarådande i internationella medicinska tidskrifter. Kinas ökande internationella betydelse har emellertid nu inneburit att det i Acta Oto-Laryngologica från och med 2017 publiceras sammanfattningar på kinesiska för varje enskild vetenskaplig artikel. Dessutom hade Acta en enbart kinesiskspråkig utgåva under drygt 10 år.

Under 1950-talet startades i stor skala, den hörselförbättrande kirurgin parallellt med banbrytande framsteg i grundforskningen om hörsel- och balansorganens uppbyggnad samt funktion. Många av dessa arbeten är utförda av svenska otolaryngologer och har publicerats i Acta Oto-Laryngologica och betraktas nu som klassiska arbeten och har refererats under årtionden i internationell litteratur.  

 

Internationella framgångar 

Specialiteten omfattar inte endast örats sjukdomar utan omfattar ett organområde där även övre luftvägar (näsa-bihålor, struphuvud, luftstrupe) och munhåla-svalg ingår. Carl-Axel Hamberger, legendarisk professor och klinikchef vid Karolinska sjukhuset samt tillika medlem av Nobelkommittén, var en kraftfull chefredaktör under lång tid (1967-1988) och likaledes tumörkirurg inom huvud- och halsområdet. Under hans tid initierades en internationalisering av Acta Oto-Laryngologica och inkluderade i större omfattning arbeten om tumörbehandling och luftvägssjukdomar.

"Specialiteten omfattar inte endast örats sjukdomar utan omfattar ett organområde"

Akademisk tidsskriftInternationaliseringen har vidareutvecklats av den nuvarande chefredaktören professor Matti Anniko (Uppsala), likaledes tumörkirurg inom huvud- och halsområdet, som sedan drygt 20 år tillbaka etablerat nära och förtroendefullt samarbete med ledande kinesiska institutioner samt sjukhus som bidrar med viktig kunskap.   

Acta Oto-Laryngologica publicerar ny klinisk kunskap om diagnostik och behandling. Tidskriftens stora internationella framgångar har gjort det attraktivt att där få sina rön publicerade. Antalet inskickade arbeten överstiger mångfalt det antal, som efter noggrann kvalitativ granskning av internationella experter, accepteras för publikation.  

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.