Stockholms Foniatriska Klinik (SFK) har funnits sedan 2012 och har byggt upp ett starkt team med Gunnar Björck och Johan Berséus som specialisterläkare inom Foniatri, logopeder och sjukgymnast där kompetensen finns tillgänglig för varje patient efter behov. De är en medicinsk mottagning specialiserad på alla former av röst-, tal- och de flesta svalgbesvär. Många av patienterna är professionella röstanvändare som sångare, skådespelare, lärare etc.

"Det team vi arbetar i bygger på våra olika specialistkompetenser."

– Det team vi arbetar i bygger på våra olika specialistkompetenser. Vi läkare är dubbelspecialiserade på röst – och talsjukdomar, logopederna är även utbildade inom sång, sjukgymnasten har fokus på röstapparatens fysiologi. Tillsammans kan vi identifiera och åtgärda de flesta problem våra patienter har, berättar Johan Berséus, specialist inom foniatri och ÖNH

Foniatri, vård av röst- och talrubbningar, har som specialitet funnits i Sverige sedan 1930-talet och de tar hand om patienter med röst- och talrubbningar.  Idag är den en grenspecialitet till Öron-Näs-  och Halssjukdomar (ÖNH).

 

Tar ett helhetsgrepp över ÖNH-området

Sedan 2017 har läkardelen av SFK slagits samman med ÖNH-kliniken vid Sophiahemmet, medan övriga delar finns kvar i Sollevihuset. Men deras teamarbete fortsätter som tidigare.

"Sammanslagningen innebär att vi nu kan erbjuda kirurgi till våra patienter"

– I och med den nya organisationen kan vi ta ett helhetsgrepp över ÖNH-området tillsammans med ÖNH-kliniken på Sophiahemmet och ha fler läkartider till våra patienter. Sammanslagningen innebär också att vi läkare på SFK nu kan erbjuda kirurgi till våra patienter, förklarar Johan Berséus.

Att läkarna nu sitter på ett ställe och övriga teamet på ett annat har inte påverkat deras sätt att samarbeta. Att, när det behövs, som ett team gemensamt kunna utreda och behandla patienterna är en framgångsfaktor som de vill vårda.

– Så det vi nu erbjuder våra patienter är detsamma som tidigare, fast bättre eftersom vi nu även kan inkludera kirurgi i behandlingarna och dessutom komplettera med övriga delspecialiteter som kliniken på Sophiahemmet har.

 

Undersökning.

 

En komplett klinik med alla specialiteter

På ÖNH-kliniken på Sophiahemmet är de mycket glada över att ha fått in även foniatri och fonokirurgi i klinikens verksamhet. Det innebär att de nu blivit helt kompletta och en av de största privata ÖNH-verksamheterna i landet.

"Det känns fantastiskt bra att vi nu har en komplett ÖNH-klinik"

– Det känns fantastiskt bra att vi nu har en komplett ÖNH-klinik med allt från audiologer, yrselspecialister och otokrurgi till foniatri och avancerad näs- och bihålekirurgi. Och i och med att foniatrispecialisterna nu kommit hit och får möjlighet att operera gör att vi nu är en av få kliniker i landet som kan erbjuda fonokirurgi, konstaterar Mattias Jangard, specialistläkare på Sophiahemmets ÖNH-klinik.

Förutom Stockholms Foniatriska Klinik finns även ett annat specialistcentrum på ÖNH-kliniken på Sophiahemmet, Stockholms Rinologiska Centrum. Det är ett kirurgiskt centrum för näs- och bihålesjukdomar som erbjuder avancerad diagnostik och behandling av näs- och bihålesjukdomar t.ex. näspolypos, godartade tumörer och kroniska bihålebesvär.

– Där kan vi erbjuda allt från utredning till full behandling, vilket ofta innefattar avancerad näs- och bihålekirurgi där vi bland annat använder kirurgitekniken Navigatorassisterad FESS, där FESS är en förkortning för "Functional Endoscopic Sinus surgery", en sorts "titthålskirurgi", förklarar Mattias Jangard.

ÖNH-kliniken på Sophiahemmet är en väl etablerad klinik med tre operationssalar och efter sammanslagningen är de idag ca 35 medarbetare.

 

Korta väntetider

Verksamheten vid ÖNH-kliniken på Sophiahemmet är landstingsanluten och arbetar på samma villkor som alla andra.

"Vi har i nuläget korta väntetider för både mottagning och kirurgi"

– Det innebär att vi kan ta emot patienter på remiss, dels inom Vårdval och dels från hela landet. Och vi har i nuläget korta väntetider för både mottagning och kirurgi, fortsätter Mattias Jangard.

Och för foniatripatienterna innebär sammanslagningen även att läkarna nu kan erbjuda fler läkartider då de har en större läkarnärvaro i den nya organisationen.

– Så vi har möjligheter att snabbt ta emot nya patienter och hjälpa dem, vilket känns mycket bra, konstaterar Johan Berséus.

 

Sophiahemmet

 

Kombinerar forskning med den kliniska verksamheten

En viktig del i verksamheten är att de även bedriver forskningsprojekt, främst inom näs- och bihålekirurgi, men även allmänt inom ÖNH-området.

– Vi driver projekt tillsammans med både Karolinska Institutet och med Sophiahemmets Forskningslaboratorium, berättar Mattias Jangard.

Och de framhåller båda två vikten av att parallellt med det kliniska arbetet vara delaktig i forskning.

– Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad på det senaste som händer inom våra respektive specialistområden för att alltid kunna ge våra patienter den bästa och mest moderna behandlingen, konstaterar Johan Berséus.