I öronen finns en balansdetektor (receptor/organ) som signalerar huvudets läge och rörelser till hjärnan. Den informationen bearbetas tillsammans med synen, kroppskänslan och frivilliga rörelser och skapar en snabb och ändamålsenlig korrigering av muskelaktiviteterna i kroppen.

 

Aktiverar skydd

Den här "övervakande" funktionen kan definieras som balans. Yrselkänslan uppkommer när signalerna från olika inblandade delar i balanssystemet inte stämmer med varandra.

"Även rubbningar i hjärnans funktion kan orsaka yrsel och svindel."

– Vanligen beror det på skador i örats balansorgan, men även rubbningar i hjärnans funktion kan orsaka yrsel och svindel. Yrselns funktion är att aktivera skyddande reaktioner, berättar Luca Verrecchia, biträdande överläkare vid öra-, näsa- och halskliniken på Karolinska Sjukhuset.

Hos vissa patienter kan en felaktig yrselkänsla uppstå, trots en väl fungerande balans. Detta kan ske i samband med kraftig ångest, ett trauma, långdragen utmattning eller vid vissa psykiatriska tillstånd: detta kallas fobisk yrsel.

 

Forskning inom området

Min aktuella forskning gäller två områden, balansrubbningar hos barn och det så kallade "takfönster"-syndromet hos vuxna.

Nästan 50 procent av barn med hörselskada från födseln visar störningar av balansorganets funktion. Om dessa störningar är omfattande och dubbelsidiga kan de påverka balansen och den motoriska utvecklingen hos små barn.

"Jag har börjat att utveckla och validera en säker balansmätningsmetod"

– Jag har börjat att utveckla och validera en säker balansmätningsmetod som är anpassad för små barn. Det är av särskilt intresse för barn som ska få Cochlea implantat, där i vissa fall balansorganet kan påverkas av själva implantatet.

Syndromet "Takfönster" är ett ganska sällsynt tillstånd där det utvecklas en kontaktpunkt mellan balansorganet, väl inbäddad i djupa delen av skallbenet och strukturerna runt omkring.

 

Sällsynt tillstånd

Vanligen sker det vid den tunna bentäckning som separerar balansorganet från hjärnvävnaderna ovanpå (därför ”takfönster”).

– Då kan man få kroppsljud in i örat genom defekten: man hör sina ögonrörelser, rösten låter obehagligt stark i örat och pulsen dunkar kontinuerligt vid insomningen.

Dessutom får man vid nysning, ansträngning, tryckutjämning en plötslig yrselupplevelse, detsamma vid kraftiga ljud. Det beror på att ljudet eller trycket kommer in i örat och sprider sig i balansorganet intill defekten.

 

Figur 1Figur 2
 

Luca Verrecchias bästa tips kring yrsel

  • Vid upprepade yrselepisoder, eller vid långdragna balansbesvär, kan man söka hjälp av husläkare eller öra-, näsa- och halsspecialist. Vid plötsligt uppkommen ihållande yrsel, särskilt hos äldre med kärlsjukdom borde man snabbt kontakta vården eftersom det i sällsynta fall kan vara en begynnande stroke som kräver snabb hantering.
  • Yrselanfall hos barn borde alltid utredas, även om det i de flesta fall verkar vara en ovanlig debut av migrän i barnaåldern.
  • Motion förbättrar balansen och kan rätta till små balansrubbningar. Balansinputen är rätt många och de kan bearbetas så att hjärnan få ihop en lämplig balans även om en del skador tillkommer i balanssystemet. Oavsett balansplattor som tränar kroppshållning vid stående, måste man träna balansen även under vanliga eller snabba rörelser, då får hjärnan tillräckligt med information för att rätta till även större balansskador.