Dessutom är många aktörer på olika nivåer inblandade, allt från vårdcentralen, kommunen, landstinget och flera myndigheter. En av dessa är eHälsomyndigheten.

– Visionen om att bli bäst i världen är inspirerande men också utmanande för oss som arbetar med e-hälsa, säger eHälsomyndighetens generaldirektör Torsten Håkansta.

Genom e-hälsa kan vi också öka delaktigheten och självständigheten för människor

eHälsomyndigheten har i uppdrag att leda och samordna regeringens satsningar på e-hälsoområdet. Tillsammans med en rad andra aktörer inom hälso- och sjukvård och omsorg tar eHälsomyndigheten sig an arbetet med att förbättra informationsutbytet inom hälsa, vård och omsorg med visionen i sikte.

– Att bli bäst på e-hälsa är ju inget självändamål utan handlar om att lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en god och jämlik hälsa och välfärd. Genom e-hälsa kan vi också öka delaktigheten och självständigheten för människor, oavsett om vi är unga eller gamla, friska eller sjuka, säger Torsten Håkansta.

eHälsomyndigheten lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige samt förmedlar e-recept över landsgränserna. Man ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken och kvalitetssäkrar och utvecklar infrastrukturen mellan hälso- och sjukvårdens och omsorgens alla aktörer.

Visar vad som är på gång

Nyligen lanserade Hälsomyndigheten en ny webbplats – ehalsomyndigheten.se. Webbplatsen ska fungera som en ”digital scen” för e-hälsa. Den ska förenkla för myndighetens olika intressenter och på ett tydligt sätt beskriva uppdrag och pågående processer.

Det ska enkelt gå att följa steg som tas för att Sverige ska nå visionen

Ett exempel är ”Agenda e-hälsa” som berättar om prioriterade och gemensamma insatsområden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ska enkelt gå att följa steg som tas för att Sverige ska nå visionen om att bli bäst i världen på e-hälsa.

En annan av nyheterna på webbplatsen är e-tjänsten Läkemedelskollen som riktar sig till privatpersoner. Läkemedelskollen ger digital åtkomst till uppgifter i eHälsomyndighetens register, till exempel om dina recept, vilka läkemedel du hämtat ut och hur mycket som återstår i högkostnadsskyddet.

www.ehalsomyndigheten.se

Fakta om eHälsomyndigheten

eHälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.