Grad och omfattning kan variera från enstaka områden till utslag över hela kroppen, och ge både fysiska och psykiska men för patienten. En ny behandlingsmetod för Sverige är UV-fri blåljusterapi. Hudläkaren Thor Bleeker vid Hamnstadens vårdcentral i Linköping arbetar med den långa rad av åtgärder som finns inom sjukvården för att hålla psoriasis i schack och ge patienten lindring. Det kan vara olika slags mediciner, kortisonkräm, D-vitamin, och systembehandling beroende på omfattningen av hudproblemen. Han har nyligen utökat arsenalen genom att även erbjuda sina patienter en ny metod av ljusbehandling med antiinflammatoriskt UV-fritt blått LED-ljus.

Metoden är ett alternativ och komplement för patienter med begränsade fläckar

– Metoden är ett alternativ och komplement för patienter med begränsade fläckar av psoriasis, som på armar och ben, och passar alltså inte för helkropp. Den är enbart avsedd för hemmabruk och går ut på att man fäster en liten platta med LED-ljus på det område man vill behandla.

 

Positiva resultat

 

Thor Bleeker betonar att blåljusterapi inte botar psoriasis, men han har positiva behandlingserfarenheter av denna teknik. Någon av hans patienter har provat med mycket gott resultat.

– För att se om metoden passar låter jag patienten först låna hem apparaten på prov. Får man därefter resultat kan man köpa hem sin egen lampa och behandla sig medan man exempelvis läser eller tittar på teve, vilket är mycket praktiskt.

 

Hitta passande behandling

 

En tänkbar orsak till psoriasis tros ligga inom det genetiska området och kan triggas igång genom olika faktorer. Även om sjukdomen till stor del har ansetts kronisk påvisar ny forskning från Karolinska institutet att sjukdomen kan läka ut. Det finns många olika behandlingsmetoder som kan stimulera naturliga processer i huden och göra patienter mycket bättre. Resor till soliga länder med kostomläggning är en väl beprövad metod, och som egenvård är det viktigt att begränsa alkoholintag och rökning, samt att minska på stress.

Thor Bleekers råd till dem som drabbats är att är att hitta en bra allmänpraktiker eller hudläkare, och skifta mellan olika behandlingsmetoder.