Egentligen är det konstigt för vi har mycket vi borde vara stolta över och som är bra – alldeles oavsett om vi blir uppmärksammade internationellt eller ej.

Något som rönt stor uppmärksamhet världen över är den vita älgen som majestätiskt synts vandra runt i de svenska skogarna.

Nyligen spreds nyheten att älgen tvunget skulle falla för bössan – älgen har uppträtt aggressivt och måste avlivas.

 

Ett stort misslyckande

 

Jag tänker på den där älgen när jag funderar kring den debatt som råder kring privat vård och omsorg. De personer som inte vill se privata inslag i välfärden använder sig ofta av begreppet ”vinstjakt”. Visst ska det få finnas privata aktörer, valfriheten värnar vi, men den där vinstjakten måste upphöra, brukar det heta. Och mycket riktigt, ordet vinstjakt väcker obehag. Ett obehag inte olikt det som uppstår av nyheten av att ett stort, unikt och värdigt djur måste fällas.

Särskilt olyckligt är det när det inom den privat utförda vården

Det är ett stort misslyckande att vinstjakt är ett ord som bereds en så central plats i debatten. Särskilt olyckligt är det när det inom den privat utförda vården och omsorgen arbetar över 180 000 medarbetare. Få utav dem skulle säga att de är involverade i någon vinstjakt.

 

Ge bra vård och omsorg

 

Vi människor drivs av olika saker, av den enkla anledningen att vi är olika. Jag förstår att det är frestande att utmåla företagare som vinsthungriga personer som inte har något annat i sikte. Men det är att göra det väl enkelt för sig. Vinsten är en förutsättning och den är viktig men den är sällan anledningen till att man startar en egen verksamhet. Istället rör det sig om andra mål, såsom att förverkliga sig själv eller att pröva sina idéer.

Vinsten är viktig men inte det allena rådande för en människa att driva ett företag

Det är med vetskap om det här, att vinsten är viktig men inte det allena rådande för en människa att driva ett företag, som ordet vinstjakt kan ges en annan innebörd. För i själva verket är jakten inget annat än medarbetarnas och ägarnas samlade strävan att ge patienter, äldre och personer med funktionsnedsättning riktigt bra vård och omsorg.

 

Håller god kvalitet

 

På olika platser runt om i världen efterfrågas svensk vård och omsorg. Den efterfrågas därför att den håller en god kvalitet. Det påstås ibland att vården och omsorgen bara kan bli effektivare om medarbetarna springer snabbare. Vore det vårt enda bidrag till välfärden skulle utlandet knappast inte efterfråga våra tjänster.

Älgen räddades från sin kula.

Men nu väntas regeringen lägga fram förslag om vinstbegränsning för privata vård- och omsorgsföretag. Förslaget skulle vara en lika effektiv dödsstöt för branschen som en gevärskula vore för en älg. Älgen räddades från sin kula. De folkliga protesterna blev för starka och Sverige kan fortsatt stoltsera med denna unika och praktfulla varelse. Återstår att se om regeringen tänker ha kulan kvar i loppet och pipan riktad mot vår välfärd.