Enligt Ungdomsbarometern tycker unga personer att jobb i välfärdssektorn verkar meningsfulla, roliga och utvecklande och det finns mycket som arbetsgivare kan och behöver göra för att bli bättre på att hitta och rekrytera rätt personer. 

– Vi längtar efter att komma ut i arbetslivet, använda vår kompetens och påverka välfärden, men vi behöver arbetsgivarnas hjälp för att specialisera oss och lära oss mer om våra framtida arbetsplatser, säger en student på socionomprogrammet.

För personer med socionomexamen är ett jobb som verksamhetschef ett intressant alternativ. Verksamhetschefen har hela ansvaret för medarbetare, kvalitet, brukare, ekonomi, kundkontakter och marknadsföring. Välfärdsföretagen måste vara attraktiva som arbetsgivare för att hitta rätt personer. Dels för att kunna säkerställa kvalitet och professionalism, men också för att kunna delta i utvecklingsarbetet i branschen.

– Starten av ett traineeprogram för våra framtida chefer är ett naturligt steg för att hitta nya talanger, säger Lena Liepe, HR-specialist på Attendo.

Hon fortsätter:

– Det är viktigt att arbetsgivare inom välfärden ligger i framkant. Ett sätt är att erbjuda traineetjänster som exempelvis biträdande verksamhetschef för att på så sätt säkerställa chefsförsörjningen. Under traineeperioden varvas arbetet med en rad utbildningar inom kvalité, HR och ekonomi. Detta gör att vi får verksamhetschefer som har en stabil grund att verka utifrån. Chefer som är väl förberedda inför uppgiften att leda och utveckla en verksamhet vars legitimitet baseras på att skapa goda förutsättningar för människor att leva och utvecklas