Grå starr känner de flesta till; det är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig, vilket ger sämre syn. Sjukdomen är lätt att åtgärda – ett kirurgiskt ingrepp på cirka tio minuter där den grumliga linsen ersätts med en ny är allt som behövs för att återställa synen. Men det finns andra ögonsjukdomar som inte är lika lätta att upptäcka och bota. Därför är det viktigt att de upptäcks i tid, och det gör man om man går på ögonhälsoundersökningar.

Om man har diabetes har man blivit informerad om att det finns ökat risk att drabbas av näthinneförändringar. Så många som var tredje person med diabetes har någon form av näthinne-förändring, och av dem riskerar 10 till 35 procent att få synskador på grund av detta.Tommy

– Därför är det viktigt att diabetiker undersöker näthinnan regelbundet genom ögonbottenfotografering, säger Tommy Glückman, som är legitimerad optiker.

Alla med diabetes blir kallade till synundersökning, men 28 procent uteblir.

– De säger att de har bra syn och att de inte behöver undersökas. Men riktigt så fungerar det inte. Man märker inte när de små blödningarna på näthinnan uppstår, för de uppstår först i periferin, men sedan går de inåt mot mitten av ögat. Om blödningarna på näthinnan håller sig i periferin, går det att behandla med laser men börjar blödningarna uppstå i mitten kan man inte behandla detta. Då får man nedsatt syn och i värsta fall blir man blind, säger Tommy.

Två andra ögonsjukdomar, som kan drabba vem som helst, är grön starr och ”gula fläcken-sjukan”. Även dessa två sjukdomar kommer smygande och upptäcks ofta försent.

– Är du över 50 år ska du göra en synhälsoundersökning var tredje år, säger Tommy och poängterar vikten av att hitta en optiker som gör en heltäckande undersökning.

– Att bara erbjuda en undersökning där man mäter trycket i ögat räcker inte. Det gör inte heller bara ögonbottenfotografering. Det ska också ingå synfältsundersökning och mätning av synskärpa och ögats brytkraft, säger Tommy.