Kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa är fortfarande relativt outforskad.

– Tandvården har gått i en fåra och medicinen i en annan. Men nu i modern tid har de äntligen börjat mötas, berättar Hans Göransson, ordförande i Sveriges tandläkarförbund.

Till exempel visar forskning (ny forskning som är i ett tidigt stadie) att det finns ett samband mellan munhälsa och demens.

– Det verkar som att det finns en koppling mellan äldres munhälsa, alltså som hur många tänder man har kvar, och demensproblem, säger Hans.

Koppling till allvarliga sjukdomarHans

Något som man däremot redan har kunnat säkerhetsställa är att det finns ett samband mellan munhälsa och förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar.

– Vad vi vet är att sjukdomsförloppet blir snabbare om man har en dålig munhälsa. Men om en dålig munhälsa kan utlösa hjärt-kärlsjukdom vet inte än, men det går att spekulera, säger Hans och gör just det:

– Om man ligger i gränszonen för att drabbas kan man tänka att en dålig munhälsa kan vara det som puttar personen från sjuk till icke sjuk. Men detta måste vi forska mer om, säger han.

För diabetiker är dålig munhälsa inte att rekommendera.

– En persons diabetes blir mer svårbehandlad då, säger Hans.

Flourtandkräm är viktigt

Hur vet man då om man har en dålig munhälsa? Går det att känna på andedräkten? Nej, inte riktigt. En bättre indikator är om tandköttet lätt börjar blöda vid tandborstning.

– Då kan man ha en tandköttsinflammation vilket betyder att bakterier har fått sitta för länge på eller runt tänderna, säger Hans.

Över tid kan det leda till tandlossning, vilket är en ännu starkare indikator på att din munhälsa inte är bra.

Hur ska man få en bra munhälsa? Det är egentligen inte så svårt.

– Borsta tänderna två gånger om dagen, i ungefär två minuter varje gång, och använd cirka två centimeter tandkräm med flour. Flour är viktigt. Använd också tandtråd eller något annat för att komma åt där tandborsten inte gör det.