– Vid ett hjärtstopp eller allvarliga huvudtrauman så startar ett flertal nedbrytande processer i hjärnan. Vid nedkylning till under 36 grader Celsius så bromsas dessa skadliga processer samtidigt som cellerna får möjlighet att återhämta sig, säger John Wennborg som är vd för ett medicintekniskt företag som utvecklat en effektiv metod att kyla hjärnan via näshålan.John

I Sverige är det framför allt vid akut hjärtstopp som man använder terapeutisk temperaturkontroll. Man räknar med att cirka en tredjedel av alla hjärtstopp är behandlingsbara. Genom nedkylning ökar sannolikheten för överlevnad och bibehållen hjärnfunktion med 31 respektive 41 procent. Just nu pågår nedkylning av strokepatienter i kliniska studier. Intresset för metoden är stort. I framtiden ser John Wennborg fler områden där nedkylning kan komma att användas.

 – Vid skador där hjärnan svullnar, som vid exempelvis idrottsskador, kan nedkylning bli aktuell som behandlingsmetod. Och vid blodförgiftning. Där har det redan nu visat sig att temperaturreglering har mycket god effekt.