Utvecklingen i sjukvården är snabb med allt från robotar som styrs på distans till utrustning som blir allt mer sofistikerad och förenklar arbetet. Frågan är dock vad som gjorts för att underlätta för patienten? Skynda långsamt med ny teknik har varit en ledstjärna men förbättringar finns och utvecklas nu.

I primärvården är det nytt att utnyttja lösningar som bland annat används i videomöten och hälften av alla läkarbesök skulle, med rätt teknik, kunna hanteras via telefon- eller dator. Patienter ska alltså inte behöva ta sig till vårdcentral eller sjukhus för enklare diagnoser och hjälp.

Patienter ska alltså inte behöva ta sig till vårdcentral eller sjukhus för enklare diagnoser och hjälp

För vården innebär det besparingar och ett effektivare utnyttjande av tiden. För patienterna skulle det medföra än mer i termer av tidsbesparing, snabbare vård och att slippa ge sig av hemifrån när man känner sig hängig. Särskilt i områden med stora avstånd och sämre kommunikationer är tekniken viktig. Den kan också utnyttjas i främmande land om man vill ha kontakt med en läkare på det egna språket.

Personligt möte på länk

I Sverige finns tekniken, utvecklad i samverkan mellan primärvården och tekniska så kallade start-up-företag. Erfarenheterna har varit mycket positiva, både hos patienter och i vården och ett första steg var sjukvårdsupplysningen, 1177, som drivs av respektive landsting. En grundläggande rådgivning via telefon och dator.

Det nya steget i utvecklingen är samtal över internet där patient och läkare ser varandra som på ett vanligt besök på läkarmottagningen. Johan Flodin är läkare och en av de ansvarig för utvecklingen av den virtuella läkarmottagningen KRY som nu sprids i Sverige.

Vårt arbete utgår främst från patientens önskemål och behov

– Vårt arbete utgår främst från patientens önskemål och behov. Att snabbt och smidigt alltid kunna få råd om de vanligaste och enklare sjukdomarna, recept eller remiss till vidare vård, säger Johan.  

Patienterna kan via dator eller telefon få hjälp med i princip allt som inte kräver provtagning. Problem och sjukdomar som utgör ungefär hälften av alla besök på vårdmottagningarna idag. Krävs receptbelagda mediciner så skickas - precis som på den fysiska läkarmottagningen - detta elektroniskt till apoteken. Tjänsten omfattas av samma högkostnadsskydd som inom övrig sjukvård och kostar ungefär som ett normalt besök hos husläkaren.

För att stärka patientsäkerheten så behövs bank-id för att logga in på en virtuell läkartjänst. Och på samma sätt som på en vanliga läkarmottagningen så sammanställs alla patientuppgifter i en sekretessbelagd journal och patienten kan även be om att få komma tillbaka till samma läkare vid nästa besök.

Öppnar för samarbete

Flera landsting öppnar nu för att samarbeta med virtuella läkarmottagningar och avlasta de egna läkarmottagningarna och sjukhusen. Många föräldrar har också tagit tekniken till sig när det gäller sina barns sjukdomar. Att kunna ta läkarbesöket hemma i egna sängen underlättar naturligtvis mycket.

Det är en service som utvecklas snabbt och som alla landsting kan och bör erbjuda inom kort

Fortfarande finns en tveksamhet inom den traditionella vården men möjligheter och säkerhet utvecklas löpande. Exempelvis finns redan teknik för att patienten även ska kunna göra vissa provtagningar själv inför sitt läkarbesök på nätet. 

– I dagsläget tror jag det bara är vi och ytterligare en vårdgivare som erbjuder tjänsten läkare på länk men det är en service som utvecklas snabbt och som alla landsting kan och bör erbjuda inom kort. Inte minst för att underlätta för patienten, säger Johan.