Av de över 600 000 personer som har en sjukvårdsförsäkring så är det framför allt företag som tecknat den för sina anställda. Förutom att det är en uppskattad förmån som gör företaget till en attraktiv arbetsgivare, så ser den till att de anställda inte blir borta från jobbet längre än nödvändigt. 

Det kan snabbt få konsekvenser för företaget om en anställd blir sjuk

– Det kan snabbt få konsekvenser för företaget om en anställd blir sjuk och inte kan jobba. Framför allt småföretagare är väldigt utsatta. Dessutom leder långa väntetider till onödigt lidande och med risk att dra på sig ytterligare besvär, säger Therese Leijonhufvud, produktchef för Hälsa och Sjukvård på Euro Accident.

Möter nya behov

Sjukvårdsförsäkringen har funnits i många år och blivit allt vanligare. Tillgänglighet och hög kvalitet ses numera som självklarheter för vad en sjukvårdsförsäkring ska ge. Nu ger samhällsutvecklingen, arbetsmiljön, nya vårdmöjligheter och teknisk utveckling nya förväntningar och möjligheter. 

– Vi har kompetens inom både försäkring och hälsa för att möta utvecklingen och bredda oss. Med det vi kallar Hälsans ROI, return on investment, hjälper vi företag att analysera och räkna på ohälsokostnader och investeringar i försäkring och hälsa. Ett annat exempel är att vi har anställt en egen psykolog på vårt Medicinska Kundcenter som tillsammans med våra sjuksköterskor snabbt kan bedöma vilka insatser som kunder med psykisk ohälsa bäst kan behöva, säger Therese.

Kvalitetssäkrar vården

Det är även viktigt att löpande utvärdera de privata vårdgivarna i nätverket runt sjukvårdsförsäkringen utifrån den senaste forskningen och oberoende medicinsk expertis. Allt för att kunden ska få en vård av hög kvalitet.

– Forskningen och den medicinska utvecklingen går ständigt framåt. Där behöver vi vara i framkant för att våra kunder ska få rätt vård efter sina behov, säger Therese.

Det går snabbt och smidigt för den som behöver hjälp

Den tekniska utvecklingen ger numera kunderna möjlighet att i vissa fall välja virtuella läkarbesök framför traditionella.

– Det går snabbt och smidigt för den som behöver hjälp. För arbetsgivaren är det en fördel att de anställda inte behöver lämna arbetet. Vi ser till att de får rätt vård direkt och på rätt vårdnivå genom vår E-vårdstjänst i samarbete med Min Doktor. Jag tror att ny teknik kommer att ge många nya möjligheter framöver, avslutar Therese.