I den femåriga utbildningen till tandläkare ingår viss utbildning inom området tandreglering (ortodonti). Detta innebär att alla tandläkare också kan lite om tandställningar och därför får utföra tandregleringsbehandlingar. Specialisttandläkare i ortodonti har utöver tandläkarexamen även en treårig specialistutbildning där man fördjupar sig i ämnet. Specialisttandläkare i ortodonti eller ortodontister arbetar uteslutande med behandling av exempelvis käkställningsfel, bettavvikelser och snedställda tänder.

Vuxna med obehandlade bettavvikelser uttrycker större grad missnöje med utseendet

André Partos, specialisttandläkare i tandreglering (ortodonti) på Aqua Dental, berättar att många som söker upp dem är vuxna som väljer att göra en tandreglering av estetiska skäl. Enligt en rapport framtagen av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 2005 framgår att vuxna med obehandlade bettavvikelser uttrycker större grad missnöje med utseendet än vuxna utan bettavvikelser.

– Tandreglering hjälper till förbättra bettfunktionen och påverkar människors fysiska såväl som psykiska välmående, säger André.

 

När behövs en tandreglering?

 

Barn och ungdomar är en stor grupp som får tandreglering i Sverige. Socialstyrelsen har tagit fram kriterier som ligger till grund för vilka som erbjuds kostnadsfri tandregleringen och man jobbar då utifrån en behovsvärdering. Den främsta anledningen är på grund av funktionella behov och i mindre skala på grund av estetiska behov. De som är vuxna och söker själva gör det oftast då de är missnöjda med något utseendemässigt. I denna patientgrupp finns även det subjektiva behovet kombinerat med ett funktionellt besvär. Tandregleringen kan alltså även vara ett komplement till en större bett- eller käk reglerande behandling eller rehabilitering.

– Behovet är högst personligt och behandling sker efter given diagnos, berättar André.

 

Vilka olika metoder finns?

 

Det finns en mängd olika tandregleringsmetoder, från enklare metoder med avtagbara tandställningar som sätts in hos barn och unga där patienten fortfarande växer till mer avancerade behandlingar med fastsittande tandställningar. För ungdomar och vuxna finns tre huvudsakliga behandlingsalternativ:

 

  1. Buccal tandställning (fasta tandställningar med fästen på utsidan av tandraden (klassisk räls)
  2. Lingual tandställning (fasta tandställningar med fästen på insidan av tandraden)
  3. Avtagbara genomskinliga plastskenor


Den klassiska rälsen är det alternativ som fortfarande är mest effektivt och med denna metod kan tänderna flyttas i flera led. Att ha fästen på insidan av tänderna är det man kallar för osynlig tandställning, ett alternativ som är mer tekniskt avancerat och kan ta lite längre tid i jämförelse med den klassiska rälsen. Avtagbara tandställningar är ett flexibelt system där skenan kan tas ut i korta stunder vid behov, däremot lämpar sig detta behandlingsalternativ bäst för enklare bettfel. Då skenan ofta görs i ett genomskinligt material är denna metod nästintill osynlig. Detta alternativ tar dock längre tid beroende på önskat slutresultat.

– En tandställning med fästen som sitter fast på tänderna är mest exakt och leder snabbast till önskat slutresultat berättar André och fortsätter;

– All tandreglering bygger på en biologisk bakgrund. Det är biologin som sätter gränserna för hur snabbt och mycket tänderna flyttar på sig.

 

Fördelar med en privat klinik

 

Att vända sig till en privat klinik innebär en större flexibilitet för patienten och en av fördelarna är att behandlingen lätt kan skräddarsys. Man jobbar mindre med tidskrävande upphandlingar som tar mycket tid hos landstingen och kan lägga fokus på att anpassa vården till moderna och aktuella alternativ som möter patientens önskemål och förutsättningar.

Oavsett vilken tandvård patienten behöver kan en privat klinik lotsa till rätt vård i en trygg miljö

– Vi jobbar aktivt med inköp av nya tekniker och satsar på innovation inom tandvården, säger André. Det är viktigt för både patienter och tandläkare att känna till olika möjligheter som finns. I och med att de privata klinikerna inte är begränsade utan ofta samarbetar inom olika specialistområden råder alltid fokus på en hög kunskapsnivå. Oavsett vilken tandvård patienten behöver kan en privat klinik lotsa till rätt vård i en trygg miljö.

– En tandreglering kan innebära stora förbättringar av din livskvalitet, avslutar André.