Patienter som känner obehag inför sitt tandvårdsbesök tillhör en tandläkares vardag.

Eva Malmberg Reznik, leg. tandläkare, Mörby Dental Group, berättar att tandläkare därför är vana att bemöta och vara en bra ventil för ängslan.

Lugnande samtal

– Tandvårdsrädsla är vanlig och inget att känna skam för. Tvärtom är det en bra idé att ringa till tandläkarmottagningen innan ett besök för att få svar på frågor, eller att ta sig tid för samtal i början av ett besök. Professionella tandläkare och sköterskor tar sig den tiden, säger hon.

För den som trots allt inte hjälps av prat finns även lugnande medel att få. Vissa behöver dock bara ta lugnande en gång för att inse att det faktiskt inte är så farligt, och att man nästa gång klarar sig bra utan.

Ställ krav

Som patient ska man dessutom ställa krav på sina tandläkare. Stämmer inte personkemin ska man helt enkelt byta. Precis som man gör med andra professionella kontakter.

– Och kräv kostnadsförslag! Oro inför dyra kostnader kan skrämma upp vem som helst, och som patient har du rätt till att få veta vad behandlingen kommer att kosta dig i rena pengar, avslutar Eva Malmgren.