KRY är den ledande nätbaserade vårdcentralen på marknaden.  -Fler och fler patienten har förstått fördelarna med att träffa läkare på det här viset, säger Johannes Schildt, vd på KRY.

En konsumentprodukt

Att de har blivit så framstående tror Johannes Schildt beror på att vi fokuserat på patienten under utvecklingen och inte byggt ett system för sjukvården.  - Det ska vara självklart att få träffa en läkare snabbt om inte en fysisk undersökning krävs till exempel vid allmänna hälsofrågor, allergier eller urinvägsinfektioner.

Många patienter känner sig mer sedda i den här miljön eftersom läkaren har fokus endast på dem.

– Utmaningen nu är att få ut budskapet att på ett tryggt och säker sätt får du hjälp via mobilen, säger Johannes Schild.

Stora kostnadsbesparingar kan göras

Det är ett stort steg för sjukvården när vårdcentralerna avlastas. Kostnadsbesparingar görs genom att slippa hyra in dyra läkare på avfolkade orter, minskadefärdtjänstkostnader och att kunna matcha läkare och olika språkkunskaper.  Patienten spar restid och får snabb hjälp i trygg miljö i sitt eget hem.

Vårdaktörerna i landet är positiva och ser tjänsten som ett komplement till vårdcentralerna. Övergången mellan vad som sker digitalt och fysiskt kommer framöver vara mer sömlös och utvecklingsmöjligheterna är stora. Över tid kommer fler verktyg finnas där du kan ställa din egen diagnos. Tester och blodprover tas i hemmet och skickas till läkaren som återkopplar online.

Motionsrelaterade hjälpmedel för att kontrollera hälsan finns redan idag som stegräknare, appar eller armband du bär på kroppen för att se olika värden.

Hjälplinje för vidare rehabilitering

En digital träff kan även ses som brottsförebyggande i situationer där personer inte gärna går till vårdcentralen. Det kan gälla alkohol, drogberoende eller våld i nära relationer.  Läkaren är hjälplinjen för vidare slussning till rehabilitering eller en myndighet.