Det anser Anastasia Georgiadou, vd på Alminia.

– Jag känner viss oro för hur regeringens nya lagförslag kan påverka de assistansberättigade och vår bransch. Redan vet jag flera mindre företag som beslutat sälja sin verksamhet till större aktörer då de upplever att förutsättningarna redan har försämrats och riskerar att försämras alltmer.

Hon berättar att det som redan påverkat de assistansberättigade negativt är att domstolarna gjort vissa omtolkningar av den befintliga lagen så färre blivit berättigade till ersättning för personlig assistans via försäkringskassan. Dessutom har schablonbeloppet under den senaste treårsperioden legat klart under genomsnittet enligt kollektivavtalen.

Villkoren försämras i smyg

Bengt Westerberg, som var socialministern då reformen genomfördes 1994, har i en utredning och flera debattartiklar på senare tid hävdat att regeringen i smyg försämrar villkoren för personlig assistans. Han pekar på hur lyckad reformen varit, att ca 16 000 funktionshindrade har kunnat bo kvar hemma och slippa ett institutionsliv samt att anhöriga avlastats.

– Det påstås att reformen är för dyr. Men det måste väl vara betydligt dyrare att hålla med byggnader och personal för en institution. Sedan talas om att det fuskas och självklart ska det bekämpas, men det får alltför sort utrymme i debatten, reflekterar Anastasia Georgiadou.

En stor del av ersättningen för personlig assistans går dessutom tillbaka till staten i form av arbetsgivaravgifter och skatter.

– Eftersom 85-90 procent av kostnaden för personlig assistans är lönekostnader så innebär det att minst 62 procent går tillbaka till staten, samt ger ca 80 000 arbete..

Både företag och assistansberättigade drabbas

Hon tycker också att det är synd att det är de små företagen som drabbas och tvingas lägga ner vilket begränsar mångfalden.

– Och om regeringens nya lagförslag går igenom där regeringen ska få möjlighet att reglera schablonbeloppet för personlig assistans beroende på landets ekonomiska situation så kommer ännu fler aktörer att gå omkull, befarar Anastasia Georgiadou avslutningsvis.