Den som drabbas känner sig ofta ensam och ser ingen annan utväg än att ta sitt liv, men utvecklinge går framåt. Det är viktigt att ta detta samhällsproblem på största allvar, och vissa regioner gör det mer än andra.

 


 

Ett målmedvetet och långsiktigt arbete har minskat statistiken för suicid i Region Örebro Län.

”Vi måste kunna säkerställa att vi som har kon- taktytor gentemot barn och unga samverkar och alltid är på tå” säger Ylva Rosén som är Verksamhetschef för Psykiatri för Barn och unga vuxna.

 

Logga Örebro

 


 

Landstinget Sörmland satsar på att arbeta preventivt för ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi har ett gemensamt ansvar att förebygga och hjälpa våra ungdomar. Landstinget Sörmland har därför tagit på sig att utbilda nyckelpersoner i YAM för att hjälpa våra ungdomar att samtala om vardagliga problem och utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.

”Eleverna vill ha ett forum där de får hjälp att lyfta frågor tillsammans” säger Sussi Nilsson som är instruktör. Hon möter nyfikna elever som tycker att de äntligen får sätta ord på situationer som är jobbiga."

 

Landstinget sörmland logo

 


 

Antalet barn och unga med psykisk ohälsa ökar i Sverige, så även i Västra Götaland.

Folkhälsokommittén samordnar Västra Götalandsregionens övergripande folkhälsoarbete. För andra året i rad finansierar kommittén utbildning i metoden YAM, där alla länets 49 kommuner erbjuds delta. Först ut är Härryda, Skövde samt Åmål, nästa utbildningsinsats blir i höst. Kommunerna säkerställer plan för insatser och implementering i ordinarie verksamhet. Folkhälsokommittén finansierar även utbildning i metoden Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Stödet planeras fortsätta tre år till.

 

Västra götalandsregionen

 


Klicka på logotyperna för mer info!