Efter en kraftig minskning fram till 2010 har sjukskrivningstalen ökat igen. Orsakerna varierar men psykisk ohälsa är en bakomliggande faktor som ökar bland både män och kvinnor.

Alla förlorar på ett undermåligt arbetsmiljöarbete.

– Verksamheter som jobbar långsiktigt och strategiskt med arbetsmiljö och hälsa optimerar de anställdas arbetsförmåga och minskar på så sätt även företagets kostnader för ohälsa. Alla förlorar på ett undermåligt arbetsmiljöarbete, inte minst den sjukskrivna, säger Peter Munck, vd för Sveriges Företagshälsor.

Snabbare återgång till arbetet.

Genom företagshälsan får verksamheten tillgång till tvärvetenskapliga team som till skillnad från primärvården också har god kunskap om arbetsmiljön och de anställdas situation. Det snabbar upp återgången till arbetet betydligt.

– En bruten fot behöver inte hindra en kontorsanställd, däremot kan det finnas behov av rehabiliteringsåtgärder. Sjukskrivning är sällan en bra metod, tvärtom ser vi att lång frånvaro försvårar möjligheten att komma tillbaka till sitt arbete. Dessutom innebär det höga kostnader för företaget, avslutar Peter Munck.