En av tre får cancer och totalt lever idag nära en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Varje år får ca 60 000 personer besked om att de har cancer. Eva Hansen träffar varje vecka människor som drabbats av cancer och som kämpar med att komma tillbaka till sin vardag efter sjukdomen.

Livet efter cancerEva

– Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. Cancer lämnar ärr i både kropp och själ - men de själsliga ärren pratas det sällan om, säger Eva Hansen.

I slutet av 2016 en kampanj med syfte att belysa just de själsliga ärren som cancer lämnar samt göra allmänheten uppmärksam på behovet av cancerrehabilitering. I kampanjen medverkar fyra personer som själva har haft cancer. På bilder och i film visar de upp sina fysiska ärr från cancern, vilket i kampanjen även blir en symbol för de själsliga ärren.

– Många tror nog att när någon är färdigbehandlad för cancer så är allt bra igen, men tyvärr är det inte så enkelt. I mitt jobb möter jag ofta människor som beskriver hur de efter att ha blivit färdigbehandlade känner sig ensamma med tankar om liv och död och saknar någon att prata med, säger Eva Hansen.

”Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. ”

Mer eftervård behövs

Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig psykiskt, men Eva Hansen menar att samhället idag inte erbjuder rehabilitering i den utsträckning som det behövs.

– Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Den svenska cancervården är en av de bästa i världen, men eftervården är vi inte lika bra på. Samhället måste satsa mer på eftervård och stöd för att förbättra den psykiska hälsan hos cancerdrabbade. Långsiktigt är det något som gynnar både den enskilde individen och samhället i stort, eftersom man då förebygger psykisk ohälsa.

Fakta

Hos CancerRehabFonden kan cancerdrabbade ansöka om att få åka på en rehabiliteringsvecka. Rehabiliteringsprogrammet innehåller bl.a. samtal i grupp/individuellt med legitimerad personal, verktyg för att hantera ångest och stress, samt fysisk aktivitet och kostråd.

CancerRehabFonden har skickat ut en utvärderingsenkät till de som deltog på rehabveckorna 2016. I enkäten framgår bland annat att:

  • 92 procent av deltagarna uppgav att rehabveckan haft en positiv påverkan på deras psykiska hälsa.
  • 95 procent av deltagarna ansåg att de på rehabveckan fått verktyg och metoder som kan hjälpa dem att hantera sin livssituation.
  • Alla som besvarade enkäten uppgav att cancerrehabilitering är viktigt för att kunna återhämta sig psykiskt och fysiskt.
  • Endast 20 procent av rehabdeltagarna hade erbjudits cancerrehabilitering via sjukvården.