Den vanligaste drogen bland svenska ungdomar, om man räknar bort alkohol, är cannabis. Mycket pekar på att användningen under senaste åren har ökat – och gått ned i åldrarna. Det kanske inte är så konstigt, det finns en annan attityd hos många i dag gällande drogen, som att den inte är så riskfull. Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, ser allvarligt på utvecklingen.

IQ kan försämras

– Hjärnan är mycket sårbar i tonårstiden. Det finns områden i framloben som ännu inte är färdiga. Så när unga frekvent röker cannabis riskerar de att få sin psykosociala mognad påverkad. Studier visar även att tankeverksamheten och IQ kan försämras. Det är beklagligt att unga riskerar att tappa sin intellektuella kapacitet, säger Fred Nyberg.

När det kommer till dödsfall är det däremot inte cannabis som är orsaken utan oberäkneliga droger som ungdomar klickar hem på nätet, som Spice och opoider. Det som kan hända vid överdoserar av dessa droger är att livsviktiga funktioner i kroppen snabbt slås ut, som andning och hjärtat. De senaste fem åren har vi kunnat läsa i medierna om ungdomar som kollapsat eller till och med dött av nätdroger. Även föreskrivna läkemedel, ofta också de erhållna över nätet, har orsakat dödsfall bland ungdomar.

Posttraumatisk stress

Ett nytt problem är att allt fler ensamkommande ungdomar från vanligtvis Afghanistan och Marocko blir beroende av rökheroin. Fred är bekymrad över situationen som han menar i många fall tycks vara på väg att fullständigt spåra ur. Media rapporterar om traumatiserade ungdomar som även försöker ta sina liv.

– Många av dessa ungdomar lider av posttraumatisk stress (PTSD) redan innan de kommer till asylboendet. Där under oviss väntan försämras ofta deras psykiska hälsa ytterligare. Eftersom många av dessa ungdomar lider av PTSD är de självmedicinerande. Jag noterade detta problem redan innan 2015, då vi hade cirka 3 500 ensamkommande, men under det året anlände omkring tio gånger så många, säger Fred.  

De vi har tagit in till Sverige måste vi hjälpa

Fred berättar att ungdomarna efter ett tag utvecklar en tolerans till rökheroinet och därför behöver mer vilket kan resultera i att de börjar injicera drogen i stället. Det gör att de hamnar i ett ännu värre beroende och ofta i kriminalitet för att kunna försörja sitt missbruk. Dessutom får de ofta inte hjälp. 

– De som är över 18 år tas inte emot för avgiftning eftersom de inte kan komma in i vården utan asyl och uppehållstillstånd, säger Fred och vill mer insatser, och om så behövs, lagändringar för att hjälpa dem. De vi har tagit in till Sverige måste vi hjälpa. Framför allt måste vi se till att det blir lättare för alla beroende att snabbt få tillgång till vård och behandling.

Fred Nyberg tycker: 

Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten bör erbjuda behandling med kombinationen buprenorfin-naloxon samt erbjuda behandling med metadon för personer med opioidanalgetikaberoende. Där nedtrappning inte lett till opioidfrihet erbjuda läkemedels-assisterad behandling med buprenorfin-naloxon. Samtidigt bör man erbjuda såväl psykologisk och psykosocial behandling (inklusive KBT och CRA). Socialstyrelsen har samtidigt som övergripande mål aviserat en jämlik hälsa- och sjukvård.